Lyhtyjä reessä

Talousarvio ja tilinpäätös

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Arviointikertomus 2020

Arviointikertomus 2019

Tilintarkastuskertomus 2020

Tilintarkastuskertomus 2019

Talousarvio 2022

Talousarvio 2021

Talousarvio

  • Valtuusto hyväksyy tulevan vuoden talousarvion ja kolmen seuraavan vuoden taloussuunnitelman joulukuussa.

Tilinpäätös

  • Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.