Vaalit

Kuulutus 30/2021 koskien ehdokashakemuksia

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Ennakkoäänestyspaikka ja -ajat

Lumijoen kunnantalo, Kunnankuja 1:

 • ke-pe 26.5.-28.5.2021 klo 10-18
 • la-su 29.5.-30.5.2021 klo 12-16
 • ma-pe 31.5.-4.6.2021 klo 10-18
 • la-su 5.6.-6.6.2021 klo 12-16
 • ma-ti 7.6.-8.6.2021 klo 10-18

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikka

Lumijoen kunnantalo, Kunnankuja 1, klo 9-20

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeutettu voi äänestää kuntavaaleissa yhdellä seuraavista tavoista:

Äänestäminen vaalipäivänä
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Äänestäminen ennakkoon
Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6..2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Laitosäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 1.6.2021 klo 16.00. Ilmoituksia ottaa vastaan Sari Lampela p. 050 4400 151.

Kotiäänestyslomake

Kirjeäänestys
Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Laivaäänestys
Ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.

Korona­pan­demian huomioiminen äänestys­ti­lan­teessa

Äänestäjiä pyydetään yleisen ohjeistuksen mukaan käyttämään omia tai äänestyspaikalta saatavia kasvomaskeja ja äänestyspaikassa tarjolla olevaa käsidesiä. Vaalitoimitsijoilla on oikeus pyytää kasvomaskin poistamista siksi ajaksi, että äänestäjän henkilöllisyys voidaan varmistaa.
Äänestäjille on varattu oma lyijykynä äänestyslippuun tehtävää merkintää varten. Halutessaan voi käyttää myös omaa kynää. Merkinnän voi tehdä myös kuivamustekynällä.

Äänestäjiä ohjeistetaan tulemaan äänestyspaikkaan etuovesta ja poistumaan takaoven kautta. Näin pyritään säilyttämään turvavälit. Ruuhkaisimpina aikoina ja varsinkin vaalipäivänä pyydetään varautumaan ulkona jonottamiseen.

Jos karanteenissa oleva henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava joko vaalilautakunnan puheenjohtajalle puh. 0400 287 363 tai keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 050 4400 151, jotta vaalilautakunta pystyy järjestämään mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla.

Äänestyspaikkojen koronaturvallisuuden edistämiseksi keskusvaalilautakunta noudattaa Oikeusministeriön ja THL:n antamaa ohjeistusta. 

Ehdokkaiden asettaminen

Kuntavaaleissa valitaan toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 seitsemäntoista (17) valtuutettua ja heille varavaltuutetut.

 • Vaalilain 146 §:n mukaan kunnallisvaaleissa ehdokkaita voivat asettaa:
  puolueet,
 • äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Vaalilain 150 §:n mukaan valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta.

Puolueilla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Valitsijayhdistyksillä on oikeus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislista. Vaalilain 147 §:n mukaan puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä. Säännöstä on tulkittu siten, että kertolaskulla saatu luku pyöristetään alaspäin. Lumijoella valtuutettuja valitaan 17, joten ehdokkaita saa olla enintään 25. Sama henkilö voi olla vain yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaana (vaalilain 148 §).

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista ja mahdolliset muutokset jo jätettyihin ehdokashakemuksiin on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16.00. Hakemuksia vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Lampela 3.-4.5.2021 klo 8.00–16.00 osoitteessa: Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki. Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tarkastaminen tapahtuu 10.5.2021 pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Ehdokaslistoja koskevat lopulliset ratkaisut tehdään keskusvaalilautakunnan kokouksessa 14.5.2021. Myös ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan 14.5.2021.

Vaalimainonta

Ulkomainonta aloitetaan 19.5.2021. Telineet ovat entisen Osuuspankin edessä, osoite Lumijoentie 1228.

Oikeusministeriön vaalisivut

Vaalipalvelunumero äänestäjille
0800 9 4770 (fi)
0800 9 4771 (sv
)
WhatsApp-viestipalvelu
050 438 8730

Palvelunumeroiden aukioloajat:
18.1.–25.5. arkisin klo 8–16
Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Numerot ovat maksuttomia.