Vaalit

Presidentinvaali 2024 Lumijoella

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja vaalihuoneisto on avoinna klo 9.00–20.00.
Lumijoella äänestyspaikkana toimii Lumijoen kirjasto, Toripolku 3.
Mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys järjestetään Lumijoen kirjastolla seuraavasti:

keskiviikko-perjantai17.-19.1.2024klo 10-18
lauantai-sunnuntai20.-21.1.2024klo 12-16
maanantai-tiistai22.-23.1.2024klo 10-18

Mahdollinen toinen kierros

keskiviikko-perjantai31.1.-2.2.2024klo 10-18
lauantai-sunnuntai3.-4.2.2024klo 12-16
maanantai-tiistai5.-6.2.2024klo 10-18

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan viimeistään 16.1.2024 klo 16.00. Ilmoittautumislomake
Mahdollisen toisen kierroksen kotiäänestykseen ilmoittaudutaan viimeistään 30.1.2024 klo 16.00.
Ilmoituksia ottaa vastaan Sari Lampela p. 050 4400 151.

Vaalien ulkomainonta aloitetaan 10.1.2024.

Ulkomainontaan tarkoitettuja telineitä 12 kpl. Telineet sijaitsevat entisen osuuspankin edustalla, osoite Lumijoentie 1228 91980 Lumijoki. Telineet ovat kaksipuoleisia. Taulupaikkoja annetaan 1 kpl/puolue tai vaaliliitto. Puolueet huolehtivat itse julisteiden laittamisesta. Telineissä on taustalevy mihin julisteen voi laittaa. Taustalevyn koko on 1200×800 mm. Taulupaikkojen järjestys on sama kuin ehdokaslistalla ja järjestys lähdetään laskemaan kunnantalolta/kirjastolta päin.

Aikataulut vuoden 2024 presidentinvaalissa

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

aikaisintaan maanantaina 12.12.2022 Valitsijayhdistyksen kannattajakorttien
 allekirjoitusten kerääminen voidaan aloittaa
perjantai 28.7.2023 Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen
 kampanja-aika alkaa
lauantai 28.10.2023 Ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasia-
 kirjojen tilauspalvelu avautuu
perjantai 8.12.2023 Äänioikeusrekisterin tiedot määräytyvät
viimeistään maanantaina 11.12.2023Puolueen ja valitsijayhdistyksen ilmoitettava
vaaliasiamiehensä nimi, henkilötunnus ja  yhteystiedot Helsingin vaalipiirilautakunnalle
viimeistään tiistaina 12.12.2023 ennen klo 16 Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin 
 vaalipiirilautakunnille
torstai 21.12.2023 Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin
 vaalipiirilautakunnassa
viimeistään torstaina 4.1.2024 Äänioikeusilmoitukset lähetettävä
tiistai 16.1.2024 Äänioikeusrekisteri lainvoimainen
tiistai 16.1.2024 klo 16 Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
keskiviikosta tiistaihin 17.–23.1.2024 Ennakkoäänestys kotimaassa
keskiviikosta lauantaihin 17.–20.1.2024 Ennakkoäänestys ulkomailla
sunnuntai 28.1.2024 klo 9–20 Vaalipäivän äänestys
tiistai 30.1.2024Tuloksen vahvistaminen sekä joko a) valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on   saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut   valituksi presidentiksi tai b) oikeusministeriö toteaa, että kukaan   ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista   äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen   ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali   sunnuntaina 11.2.2024 

Mahdollinen toinen vaali

 tiistai 30.1.2024 klo 16 Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen)
 kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
 keskiviikosta tiistaihin 31.1.–6.2.2024 Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys
 kotimaassa
 keskiviikosta lauantaihin 31.1.–3.2.2024 Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys
 ulkomailla
 sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20 Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän
 äänestys
 keskiviikko 14.2.2024 Mahdollisen toisen vaalin tuloksen
 vahvistaminen

Äänioikeus

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Näin äänestät presidentinvaalissa

Äänioikeutettu voi äänestää presidentinvaalissa yhdellä seuraavista tavoista:

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Lisätietoa äänestämisestä vaalipäivänä.

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää.

Lisätietoa äänestämisestä ennakkoon.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätietoa laitosäänestyksestä.

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Lisätietoa kotiäänestyksestä.

Kirjeäänestys

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Lisätietoa kirjeäänestyksestä.

Laivaäänestys

Ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.

Lisätietoa laivaäänestyksestä.