Kuntakeskus_talvi

Kaavoitus ja maankäyttö

Lumijoen kunta kehittää koko ajan kunnan asumiseen ja muuhun maankäyttöön liittyviä toimintojaan. Kunnassa on aloitettu uuden kaava-alueen, työnimeltään ”Terontien kaava-alue”, suunnittelu vuoden 2020 alusta.

Uusi kaava tuo Lumijoelle lisää uusia asuinpientalotontteja aivan koulukeskuksen läheisyyteen. Syksyn 2020 aikana myös kuntalaisille annetaan mahdollisuus sanoa mielipiteensä kaavasta. Kaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Kaavoja:

Lumijoen asemakaava

Lumijoen kk yleiskaava

Liminganlahden rantaosayleiskaava