Tuoli ikkunana edessä

Asuminen, rakentaminen ja ympäristö