Kuntakeskus_talvi

Lumijoki tietoa

Lumijoen kunta on:

  • perustettu vuonna 1867
  • pinta-alaltaan 214,41 km2 (vrt. Helsingin kaupungin pinta-ala on 215,16 km2)
  • väestötiheydeltään n. 10 hlö / km2 (vrt. Helsinki 3025 hlö/km2)
  • kunnan asukaslukuja eri vuosilta:  vuonna 2000 (31.12.) asukkaita 1683, v. 2005 asukkaita 1856, v. 2010 asukkaita 1998,  v. 2015 asukkaita 2064, v. 2020 asukkaita 2035 (kesäkuu)
  • ikärakenteeltaan nuori, sillä alle 15- vuotiaita on 29 % ja yli 65-vuotiaita 17 %
  • veroprosentiltaan 8,9 %
  • Lumijoelta käy muissa kunnissa töissä noin 400 henkilöä ja muista kunnista Lumijoella työskentelee noin 100 henkilöä.
  • Lumijoen kunnan alueen työpaikkojen jakautuma on seuraava: alkutuotannon työpaikat 16 %, jalostuksen työpaikat 22,0 %  ja palvelujen työpaikat 60 %.

Lumijoen historia