Lumijoki ilmakuva

Historia

Lumijoki mainitaan ensimmäisen kerran historian aikakirjoissa vuodelta 1496. Lumijoen kirkonkylä on osa valtakunnallisesti arvokasta Limingan Lakeuden maisemakokonaisuutta., jossa luonnon maisema ja hoidetut pellot vuorottelevat sopusointuisesti. Kunnan läpi virtaa pieni joki, Lumijoki. Lumijoen erikoisuutena Suomessa on myös se, että se laskee lännestä itään Liminganlahteen.

Kunnan nimihistoriaa ei varmuudella tiedetä, mutta yksi tarina on, että tuuli olisi kasannut lumet joen uomaan ja näin olisi syntynyt luminen joki, Lumijoki. Eräs nimi tulkinta saatiin metsänhoitaja Ilmari Kososelta vuonna 2012: Lumijoen nimi tulisi ruotsinkielisestä sanasta flum, joka tarkoittaisi ’tulvajokea’. Lumijoella nimitys tarkoittaa tätä jokea. Toisinaan tulva tulee mereltä merenpinnan noustessa korkeimmilleen sekä keväisin ja muuten tulva-aikoina. Joen latvasuot että itse joki ovat olleet tulvajokea kuten niin monet muutkin Pohjois-Pohjanmaan joet ovat.

Yleisesti ajatellaan, että Lumijoen joen ja sitten kylän ja kunnan nimen Lumijoki takana on suomenkielen sana lumi. Selityksenä on, että on ollut luminen Lumineva ja siitä Lumijoki on saanut alkunsa sekä nimensä. Ja sen mukaan kunnan vaakunaksikin on v. 1969 valittu lumikide.

Lumijoen Varjakan nimeä tutkijat pitävät skandinaaviperäisenä varjageilta eli itään kauppaa käyneiltä skandinaaveilta nimensä saaneena rannikon kauppapaikkana.