Torialue yleisöineen

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset ja valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa. Kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja se on kokoonpanoltaan seuraava: 

Ollakka Jaana, puheenjohtaja
Klaavo Jaakko, varapuheenjohtaja
Kauppi Eeva
Keinänen Ville
Prokkola Risto

Rantala Janne
Sutela Sisko

sähköposti: etunimi.sukunimi@lumijoki.fi