Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveytesi Palvelut Oy vastaa Lumijoen Lääkäripalveluiden tuotannosta 1.6.2022 alkaen.

Lumijoen kunnanvaltuusto on valinnut 25.4.2022 Lumijoen lääkäripalveluiden tuottajaksi Terveytesi Palvelut Oy:n. Palvelutuotanto alkaa 1.6.2022, palvelusopimuksen kesto on kolme vuotta ja lisäksi on mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Terveytesi Palvelut Oy:n myynti- ja kehitysjohtaja Sari Hyyppä toteaa, että aikataulutus sekä kilpailutuksessa että palveluntuotannon aloituksessa on tiukka, mutta meillä työskentelee yrityksen nuoresta iästä huolimatta erittäin sitoutunut, kokenut ja paikallinen terveydenhuollon ammattilaisten verkosto.  Varmistamme näin, että palvelutuotanto käynnistyy ajallaan. Lumijoen kunta on meille ihanteellinen yhteistyökumppani ajatellen perusterveydenhuollon kehittämistä ja olemme erittäin iloisia, että Lumijoki valitsi meidät kumppaniksi.

Hoidonjatkuvuus on tutkitusti tärkeimpiä hoidon laatuun, asiakas- ja työtyytyväisyyteen sekä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Meille on alusta asti ollut selvää, että haluamme päästä kehittämään ja mittaroimaan perusterveydenhuollon toimintaa panostaen erityisesti hoidonjatkuvuuteen sitoutuneiden ja pysyvien omalääkäreiden kautta. Lumijoen kunnan vastaanottopalveluissa näemme tähän hyvän mahdollisuuden, ja sitoutunut lääkärityövoimakin on tähän jo keskusteltu, jatkaa Terveytesi Palvelut Oy:n lääketieteellinen johtaja Jyri Moilanen.

Palvelusopimukseen kuuluu yleislääkäripalveluiden lisäksi myös hoidontarpeen arvion toteuttaminen, sekä erikoislääkäripalveluita, kuten psykiatrin, geriatrin ja päihdelääkäripalvelut.

Lumijoen kunnassa olemme tyytyväisiä lääkäripalveluiden kilpailutustulokseen. Uskomme, että voittajan eli Terveytesi Palvelut Oy:n kanssa meidän on hyvä aloittaa työt terveysasemalla tulevan kesäkuun alussa. Pääosin lähipalveluna tuotettavat lääkäripalvelut ovat kunnalle tärkeä osa perusterveydenhuollon palveluita ja odotuksena on, että myös tuleva hyvinvointialue ymmärtää piakkoin vahvistettavan sopimuksen mukaisten palveluiden arvon kuntalaisille. Odotamme innolla uuden yhteistyön alkua, toteaa kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen.

Terveytesi Palvelut Oy
– Oululainen yhtiö, joka on perustettu keväällä 2020.
– Konsernin omistavat siinä työskentelevät ammattilaiset, jotka ovat sitoutuneet yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen.
– Arvomme ovat luottamus, vastuullisuus ja tehokkuus.
-Tarjoamme julkisille ja yksityisille kumppaneille räätälöityjä ratkaisuja arjen haasteisiin. Konserniin kuuluvat Oulun Psykiatriakeskus ja Terveytesi Klinikka tarjoavat palveluita myös yksityishenkilöasiakkaille.

Linkit:

Lumilyhdyn ruokalista

Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet 1.7.2021 alkaen

Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen muistutus

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukainen muistutus

Sosiaalihuollon tietosuojailmoitus

Terveydenhuollon tietosuojailmoitus