kynä ja kukkia

Wilma varhaiskasvatus-sähköinen asiointi

Tämän kevään aikana otamme käyttöön Lumijoella varhaiskasvatuksessa Wilman sähköisen järjestelmän. Wilman avulla sähköistämme tiedotusta ja yhteydenpitoa huoltajien kanssa ja paperiset tiedotteet vähenevät. Myös lasten hoitoajat varataan jatkossa Wilman kautta. Kevään ja kesän aikana voimme harjoitella viestintää ja hoitoaikojen ilmoitusta, mutta virallisesti Wilman käyttöönotto tapahtuu 1.8.22 alkaen. Tämän jälkeen myös varhaiskasvatusmaksupäätökset sekä tuloselvitykset tehdään Wilman kautta.

Wilma otetaan käyttöön asteittain ja tämän kevään aikana kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset kirjataan Wilmaan. Jatkossa varhaiskasvatuspaikkaa haetaan Wilman kautta. Liitteenä on ohjeet siihen, miten huoltajat tekevät tunnukset palveluun ja kuinka lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa. KAIKKIEN TÄLLÄ HETKELLÄ LUMIJOEN VARHAISKASVATUKSESSA OLEVIEN ON HAETTAVA PAIKKAA UUDESTAAN, JOTTA JOKAINEN LAPSI SAADAAN WILMA JÄRJESTELMÄÄN. Perheen kaikki jäsenet (lapset ja aikuiset) on kirjattava hakemuksessa, joka vaikuttaa maksupäätökseen.

Varhaiskasvatuksen palvelutuotteet muuttuvat tämän muutoksen yhteydessä ja siirrymme tuntiperusteiseen laskutukseen. Alla taulukko, josta perheet voivat valita itselle sopivan palvelutarpeen. Palvelutarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Käytössä olevat tunnit/kkMaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksestaHoitopäivien keskimääräinen pituus, mikäli lapsi on hoidossa kaikkina toimintapäivinäAikaisempi palvelutarve
0-80 h50%alle 4hKokopäivähoito 1-10 päivää kuukaudessa
81-110 h60%alle 5hOsapäivähoito alle 5h päivässä
111-140 h75%alle 7hKokopäivähoito 11-15 päivää kuukaudessa
yli 141- h  100%yli 7hKokopäivähoito

Muutamia lisäohjeita Wilma tunnusten tekoon ja varhaiskasvatushakemusten tekoon:

  • Seuraa tarkasti liitteenä olevia ohjeita
    • jos sinulla on jo Wilma tunnukset (toisen lapsen/koululaisen tunnukset), saat tehtyä hakemuksen niiden kautta
    • uudet tunnukset luodaan ohjeen mukaan
  • Käytä hakemusta tehdessäsi tietokonetta osoitteessa https://lumijoki.inschool.fi/
  • Sähköisen asioinnin hyväksyminen nopeuttaa asiointia ja varhaiskasvatuspäätös näkyy näin Wilmassa
  • Lataa Wilma sovellus puhelimeesi
    • sovelluksen kautta jatkossa voi seurata tiedotteita, lähettää viestejä ja varata lapsen hoitoaikoja

Ohje varhaiskasvatushakemuksen tekoon