Lyhtyjä reessä

Verotiedot

Kunnan verotulot koostuvat

  • kunnallisverosta
  • yhteisöverosta
  • kiinteistöverosta

Kunnallisvero:

Vuonna 2020 Kunnallisveroprosentti on 21,00%. Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.

Yhteisövero

Yhteisöt maksavat tuloistaan suhteellista veroa, yhteisöveroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille. Vero määräytyy kunnassa toimivien yritysten maksaman yhteisöveron perusteella.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle.