Talvinen auringonlasku puiden taakse

Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuollonviranomaistehtävät kuuluvat Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle, joka toimii Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun yhteisenä jätehuollon viranomaisena. Kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Kiertokaari Oy.

Lumijoen kunnan alueella on Kiertokaaren keräyspiste Ekokieppi, jonne voi toimittaa metallia, liuotinaineita, elektroniikkaa, paristoja, lamppuja, maaleja sekä sekajätettä maksua vastaan

Lumijoen jäteasema Ekokieppi

Jätetaksa 2024

Oulunseudun yhteiset jätehuoltomääräykset löydät klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

https://www.ouka.fi/sites/default/files/attachments/jatehuoltomaaraykset_2023_nettiversio.pdf

Kompos­tointi-ilmoitus

Tee ilmoitus kompostoinnista.

Kompostoivan kiinteistön tulee ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan vuoden 2022 alussa, kun jätelakia päivitettiin. Jätehuoltoviranomainen käyttää tietoa kompostoinnista jätehuollon järjestämisen seurannassa sekä jätehuollon suunnittelussa. Kompostointia koskevat tiedot ovat arvokasta tietoa mm. silloin kun arvioidaan kuinka jätteen kierrätysastetta, paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Kompostointi-ilmoituksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen ilona.suppanen@ouka.fi

Kompostoinnista ja kompostorista ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Kompostoivan kiinteistön osoite.

Kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot.

Kompostoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot – jos ei ole sama kuin kiinteistön haltija.

Kiinteistön rakennustyyppi, eli onko kyseessä omakotitalo, erillis-tai paritalo, rivi- tai kerrostalo.

Kompostorin valmistaja, tyyppi ja tilavuus. Jos kompostori on itse tehty, lyhyt kuvaus lämpöeristyksestä sekä siitä, miten haittaeläinten pääsy kompostoriin on estetty.

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta vuodessa kompostori on käytössä.

Jos kompostori on usean kiinteistön yhteisessä käytössä, ilmoitetaan myös muiden kompostorikimppaan osallistuvien kiinteistöjen osoite.

Puutarhajätteen keräys

9.5.2023

Kuuntele

Lumijoen kunta ja Kiertokaari järjestävät puutarhajätteen keräyksen Lumijoen jäteasemalla. Puutarhajätettä kerätään sulan maan aikaan jäteaseman aukioloaikojen puitteissa.

Jäteaseman puutarhajätteen vastaanotto on tarkoitettu henkilöauto- ja peräkärrykuormille. Isommat kuormat, kuten traktori- ja kuorma-autokuormat, on toimitettava Ruskon jätekeskukseen.

Puutarhajätteen vastaanotto on asiakkaille maksuton. Ilmoittauduthan jäteaseman työntekijälle ennen kuorman purkua.

Puutarhajätteet lajitellaan kahteen eri lavaan; erikseen haravointijäte (irtonainen ruoho, pudonneet puiden lehdet, naatit ja muut ruohovartisten kasvien maanpäälliset osat) ja oksa- ja risujäte (oksat, risut, puuvartisten kasvien maanpäälliset osat). Purathan jätteet mahdollisista säkeistä ennen lavalle laittoa. Voit käyttää säkit uudelleen.

Haitalliset vieraskasvilajit (esim. jättiputki, komealupiini, kurtturuusu) kuuluvat kiinteistön omaan polttokelpoisen astiaan.

Osoite: Lumijoen jäteasema Ekokieppi, Pultti 2, Yrittäjäntien päässä, 91980 LUMIJOKI
Avoinna tiistaisin klo 15–18.

Jätteiden tuonti aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty.

Lisätietoa:
Elina Hirvelä, Kiertokaari Oy, elina.h.hirvela@kiertokaari.fi
Ari Korkala, Lumijoen kunta, ari.korkala@lumijoki.fi