Kunnanjohtaja

Vasemmalla kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaana Ollakka ja oikealla kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanjohtajalla on johtajasopimus, jossa on sovittu kunnan johtamisen edellytyksistä.

Lumijoen kunnanjohtajana on toiminut vuodesta 2018 HTM Paula Karsi-Ruokolainen.