Kirjasto

Tule kirjastoon terveenä. Asioinnin yhteydessä tulee huolehtia turvaväleistä muihin asiakkaisiin ja kirjaston henkilökuntaan.

Kuntalaiskysely

Lumijoella järjestettiin kysely kuntalaisille liittyen vapaa-aikapalveluihin. Vastauksia tuli yhteensä 39 kappaletta. Vastanneiden kesken arvottiin 50€ lahjakortti ja onni suosi Veronika Vanhalaa.
Kehitämme palveluja saadun palautteen perusteella. Kiitokset kaikille osallistuneille!

Kuntalaisia kuulemassa kyselyn tulokset