pensseli kankaalla

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Vanhempain vapaan jälkeen lapsiperheellä on mahdollisuus kunnallisen varhaiskasvatuspaikan sijasta hakea kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Jos perheessä on useampia lapsia, perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen lapsen iän, hoitopaikan tai hoitajan mukaan. Perhe voi saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea, kun niitä maksetaan eri lapsista. Samasta lapsesta ei makseta molempia hoitotukia samanaikaisesti.

Lastenhoidon tukihakemukset käsitellään KELA:n toimistossa.

Yksityisellä päivähoidolla tarkoitetaan sitä, että lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa, yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, jonne huoltajat ovat palkanneet yksityisen hoitajan. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan varhaiskasvatuspalveluun. Kunnan varhaiskasvatuspalveluista vastaavan tehtävänä on hyväksyä varhaiskasvatuksen tuottaja ja valvoa yksityistä varhaiskasvatusta. Niin hoitajan palkkaavalla perheellä kuin varhaiskasvatuksen tuottajallakin on velvollisuus ilmoittaa KELA:lle tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta.

Lapsiperhe voi palkata työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan omaan kotiin, mihin on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe toimii työnantajana. Ennen toiminnan aloittamista sekä työnantajan että työntekijän tulee sopia tapaaminen varhaiskasvatusjohtajan kanssa. Tapaamisessa käsitellään täytetyt KELA:n lomakkeet WH1 ja WH2, työsopimus sekä muut toimintaan liittyvät asiat. Perheen työnantajana tulee huolehtia lakisääteisistä työnantajan velvollisuuksista.

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy 1.8.2016 alkaen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jos toinen vanhemmista on kotona, Kela maksaa yksityisen hoidon tukea 20 h/viikko.