viiksitimali

Kunnan strategia

        

ARJEN LUKSUSTA – LUMIJOKI 2025

VISIO 2020 – 2022

viiksitimali

Lumijoki, itsenäinen, rauhallinen, turvallinen ja luonnonläheinen helmi meren läheisyydessä tarjoaa houkuttelevan asuinympäristön kaikille vauvasta vaariin.

STRATEGISET PAINOPISTEET

YHDESSÄ YRITTÄVÄ JA MENESTYVÄ

Tavoitteet

PALVELEVA

Tavoitteet

HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT TARJOAVA

Tavoitteet

 • Maa- ja metsätalouden sekä muun yritystoiminna toimintaedellytysten kehittyminen;
 • Kunnan ja eri yritysten yhteismarkkinoinnin käynnistyminen
 • Yrittäjien ja yhteisöjen sekä 4h- nuorten yrittäjien yhteistyön uutta luova syventyminen
 • Luonnon, merellisyyden ja maaseutumaisuuden arvon jalostuminen
 • Etätyö osaksi arkipäivää
 • Näkyvä Lumijoki,viestinnässä onnistuminen
 • Tahtotilana ketterä ja palveleva asenne
 • Uusiutuvien energiatuotantomuotojen mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Tuuli- ja aurinkovoima

Toimenpiteet

 • Tiestön ja kevyen liikenteen väylien sekä muun infrastruktuurin kunnossapito ja kehittäminen
 • Valokuidun tehokas hyödyntäminen
 • Yrittäjien iltakahvit; yrittäjien ja 4h- ja muiden nuorten yrittäjien yhteisten tapaamisten järjestäminen
 •   Kaavoituksen toteutuminen
  • Varjakan alueen kaavatarkastelu
  • Aktiivinen maanhankinta
  • Yritystontit
  • Tuulivoima-alueen kartoitus
 • Tonttitarjonnan monipuolistaminen, rohkea ja tehokas markkinointi
 • Uusien asuntojen rakentaminen
 • Monikäyttötoimitilan suunnittelu
 • Olemassa olevien tilojen määräaikainen uusiokäyttö
 • Etätyötilojen järjestäminen/pilotti/tilan markkinointi
 • Eri viestintäkanavien tehokas ja aktiivinen käyttö
 • Laadukkaat, monipuoliset ja vaikuttavat sote-palvelut turvattu kaikille kuntalaisille
 • Ketterät asiantuntijapalvelut, palvelualttius
 • Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen
 • Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö
 • Vapaa-ajan monipuoliset harrastusmahdollisuudet 
 • Lähiympäristön ja erityisesti keskusta-alueen viihtyvyyden lisääminen, torialueen käytön monipuolistuminen
 • Henkilöstön osallistaminen – Lumijoen kunta, haluttu työpaikka

Toimenpiteet

 • Lähipalvelut, moniammatilliset työryhmät
 • Sote-palvelujen jatkuvuuden varmistaminen 
 • Positiivinen, nopea ja joustava lupakäytäntö
 • Riittävä ja monipuolinen tuki varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun saakka
  • Starttiluokan 0-2 lk käynnistyminen ja varhaiserityisopetuksen vahvistaminen
 • Liikunta-alueille laaditun suunnitelman toteutus vaiheittain
 • Liikuntapaikkojen- ja välineiden säännöllinen kunnossapito 
 • Puistojen ja yhteisten alueiden yleisilmeen kohentaminen ja kunnossapito 
 • Kannustus omien pihojen hoitoon, pihakilpailu
 • Henkilöstön säännölliset kehityskeskustelut, toimenkuvien selkeyttäminen 
 • Koulutussuunnitelma osaksi henkilöstön hyvinvointia: mahdollisuus säännölliseen koulutukseen
 • Liikkuvat lumijokiset
 • Kulttuurikokemusten rikastaminen
 • Yhteistyö yhdistysten, yhteisöjen ja naapurikuntien kanssa
 • Nuorten osallistaminen
 • Liikuntapaikkojen uudistaminen
 • Ampumaurheilukeskuksen hyödyntäminen kunnan toiminnassa
 • Terveelliset ruokailutottumukset lähiruoka huomioiden

Toimenpiteet

 • Liikuntapaikkojen ylläpito ja kohentaminen
 • Matkailun (metsästys-, kalastus-, luonto-) markkinointi ja tarjonnan lisääminen
 • Houkutteleva liikuntakartta ja lajiesittelyt
 • Yhteiset tapahtumat, yhteistyö seurakunnan kanssa (kuorotapahtumat, musiikkitapahtumat)
 • Hankerahoitusten nostaminen esille 
 • Nuorten ja päättäjien vuosittainen tapaaminen; nuorisovaltuustolle taloudellinen tuki uuden idean/entisen parantamisen toteuttamiseen
 • Ruutikankaan rakentamisen vaiheiden tukeminen
 • Ravitsemustyöryhmän perustaminen; painopisteenä aluksi ikäihmisten ja koululaisten ravitsemus
 • Ravitsemussuositusten soveltaminen, ”Portaat luomuun”-hankkeen vakiinnuttaminen käytännöksi

MITTARIT

YHDESSÄ YRITTÄVÄ JA MENESTYVÄ:

 • Yritysten määrän kasvu (+5 tavoite) 
 • Uudet asunnot/vuosi 
 • Kysely tarpeista ja kokemuksista 
 • Asukasluku

PALVELEVA:

 • Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt  
 • Toteutuneet koulutuspäivät

HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT TARJOAVA:

 • Liikuntasuoritusten ’keräys’ ja palkitseminen (määrä/vuosi) 
 • Hyvinvointikertomus  
 • Toteutuneet lähiruokapäivät/kk, luomutuotteiden määrä/kk ateriapalveluissa