Tyttö nurmikolla ja kukkia

Nuoret

Kunnan nuorisotyön tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle, tarjota lapsille ja nuorille mielekästä vapaa-ajantoimintaa ja luoda myönteisiä elämyksiä erilaisten retkien ja tapahtumien kautta. Teemme työtä nuorille ja nuorten kanssa.
Nuorisotyön kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset.

Nuorisotyö edistää omassa toiminnassaan nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Lisäksi tuetaan lasten ja nuorten kasvua, itsenäistymistä, harrastamista ja toimintaan osallistumista, yhteisöllisyyttä sekä erilaisten tietojen ja taitojen oppimista.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä.