lumijoen peruskoulu kyltti

Lumijoen peruskoulu

Lumijoen peruskoulu on yhtenäinen vuosiluokat 0-9 sisältävä kaksisarjainen koulu, jossa opiskelee noin 400 oppilasta. Koulu koostuu useasta eri rakennuksesta. Päärakennus on rakennettu vuonna 2005, uusin on hirsikoulu, joka on otettu käyttöön v. 2018. Vanhimmat rakennukset ovat vuosilta 1920 ja 1890. Yhdessä nämä eri aikakausia edustavat rakennukset muodostavat tiiviin ja idyllisen pihapiirin ja kiinnostavan oppimisympäristön.

Toiminta-ajatuksemme on: Lumijoen peruskoulu tukee yhdessä kotien kanssa lasten ja nuorten kasvua itsenäiseksi, oma-aloitteisiksi, vastuunsa tunteviksi sekä yhteistyökykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Kuntaan muuttava / kunnasta muuttava, ota yhteyttä koulusihteeriin tai koulun rehtoriin. 
Kouluun tulevan uuden oppilaan huoltajan tulee täyttää Kouluun ilmoittautumislomake

Tiedotteet:

Lumijoen perusopetuksen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman arviointiluvun päivitys