kirjoituslehtiö polvilla

Tapaturmat

Koulutapaturmat

Koulussa, välittömillä matkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (perusopetuslaki 34 §). Koulutapaturmana pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana, välitunnilla tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa, jos kyseinen tapahtuma on merkitty koulun vuosisuunnitelmaan tai sivistysjohtajan päätöspöytäkirjaan. Välittömillä matkoilla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kotoa kouluun tai opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja takaisin.

Mikäli koulumatkalla sattunut tapaturma on tapahtunut moottoriajoneuvolla tai toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, kuuluvat nämä tapaturmat kyseisen ajoneuvon liikennevakuutuksen piiriin.

Lumijoen kunta on vakuuttanut
– esi- ja perusopetuksen oppilaat kunnan oppilaitoksen opetus- ja työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulu ja luokkaretket
– aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat

Lumijoen kunnan oppilaat on vakuutettu IF Vahinkovakuutusyhtiössä.

Miten toimitaan koulutapaturman sattuessa?
  1. Tapaturmasta on ilmoitettava viipymättä luokanopettajalle tai luokanohjaajalle sekä koulun kansliaan.
  2. Koulu huolehtii tapaturmailmoituksen täyttämisestä.
  3. Oppilas ohjataan kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalaan tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen.
  4. Oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus, mikäli hänellä on lääkärintodistus, josta ilmenee tapaturmasta johtuva kuljetuksen tarve.
  5. Mikäli huoltaja on maksanut koulutapaturmaan liittyviä laskuja, tekee hän suoraan korvaushakemuksen IF-Vahinkovakuutusyhtiöön

Vanhemmat hakevat korvausta maksamistaan kuluista sähköisesti osoitteessa:
https://www.if.fi/yritysasiakkaat/ilmoita-vahingosta/henkilovahinko/internet-korvaushakemus

Vahingoittuneen tiedot ja/tai vahinkonumero on liitettävä mukaan korvaushakemukseen.

Lisätietoja:
sähköpostitse osoitteesta: personal (at)if.fi tai
puhelimitse ma-pe klo 8-17 numerosta 010 191 715