Jalat ruohikolla

Esiopetus

Ilmoittautuminen esiopetukseen alkaa maanantaina 15.2. ja kestää perjantaihin 26.2.saakka. 
Palauta alla oleva esiopetukseen ilmoittautumislomake koulutoimistoon pe. 26.2.2021 mennessä.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Lapsen tulee osallistua laissa säädettyyn opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilpäisesti myönnetty vapautta.

Esiopetusta annetaan Lumijoen peruskoululla.

Yhteystiedot
A-ryhmä: Kirsti Virolainen p. 044 497 1800
B-ryhmä: Marja Tolkkinen p. 050 389 4206

Lumijoen esiopetussuunnitelma

Ilmoittautuminen esiopetukseen