Jalat ruohikolla

Esiopetus

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Elokuussa 2023 alkavaan kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen on oikeus hakea kaikilla 2017 syntyneillä seuraavana vuonna peruskoulun aloittavilla lapsilla. Lisäksi esiopetukseen oikeutettuja ovat ne 7-vuotiaat lapset, joilla koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa Lumijoen peruskoululla ajalla 9.8.2023-1.6.2024. Esiopetuksessa noudatetaan koulun loma-aikoja.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilma-sovelluksen kautta ajalla 13.2. – 24.2.2023. Tarkemmat ohjeet lähetetään huoltajille viikolla 7.


Kesän aikana tai kesken lukuvuoden kuntaan muuttavien uusien esiopetusoppilaiden ilmoittautumislomakkeen tai seuraavat tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen koulutoimisto(at)lumijoki.fi:

– lapsen nimi
– lapsen henkilötunnus
– lapsen huoltajien tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– osoite, johon lapsi muuttaa Lumijoella
– päivämäärä, milloin muutto tapahtuu
– tieto siitä, mistä kunnasta lapsi muuttaa Lumijoelle

Kesälomien aikana tulleet ilmoittautumiset ja muut yhteydenotot käsitellään elokuun alussa.

Yhteystiedot:
Sinikka Heikkinen p. 044 497 1801
Kari Satamo p. 040 571 1461


Lumijoen esiopetussuunnitelma

Ilmoittautuminen esiopetukseen