hiekkaa muoviastiassa lapset leikkii

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. Kerhojen toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma. Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja ohjattua. Se tukee lapsen kasvua ja kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Yksi kerhokerta kestää 3 tuntia ja kerhoa on kaksi kertaa viikossa.

Perhe voi samanaikaisesti saada kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin osallistuminen ei ole este kotihoidontuen saamiselle.

Kerhoihin tuodaan omat eväät ja kerho on ilmaista. Toimintakausi määräytyy pääsääntöisesti esi- ja perusopetuksen loma-aikojen mukaan.

Varhaiskasvatuskerhoihin haetaan Wilma järjestelmän kautta. Kerhoihin on jatkuva haku ja paikat täytetään hakujärjestyksessä. Paikan voi irtisanoa kesken kauden tai siirtyä työllistyessä päiväkotiryhmään.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja on tällä hetkellä yksi ryhmä:

Kinos tiistaisin ja torstaisin klo 9 – 12