Ihmiset pelaa lautapeliä

Varhaiskasvatus Lumijoella

Lumijoella Varhaiskasvatusta järjestään päiväkodissa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista, se koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatusta tehdään yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa.

Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Lumijoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat varhaiskasvatushenkilöstön toimintaa, varhaiskasvatuksen tavoitteellisuutta sekä huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Jokaiselle varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevalle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Lisäksi käytössä on Lapset puheeksi menetelmä, jonka päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen. Lumijoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

Kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Laki tuli voimaan 1.8.2020. Tämä tarkoittaa, että lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Lapsilla on siis oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan, riippumatta siitä ovatko lapsen huoltajat esimerkiksi töissä kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti, työttömänä tai opiskelijana.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu osana varhaiskasvatusta siinä ryhmässä, jossa lapsi on. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan laadultaan ja määrältään lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tuki sisältää esimerkiksi tarvittavia pedagogisia järjestelyitä ryhmässä ja varhaiserityisopettajan palveluita. Lapsen tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet kirjataan Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja niiden toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti. 

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tuki toteutetaan aina yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa huoltajien kanssa sovitaan tarkoituksenmukaisesta moniammatillisesta yhteistyöstä. Jos lapsen tuen tarpeesta on asiantuntijalausunto, se huomioidaan tuen suunnittelussa.