Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on AINA luottamuksellista, nuorilähtöistä, nuorelle maksutonta ja vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työ- ja koulutuselämän ulkopuolella tai tarvitsevat muutoin apua ja tukea päästäkseen tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa nuorelle mahdollisuuden turvalliseen, luottamukselliseen ja pysyvään aikuiskontaktiin.

Asiakkaana oleva nuori määrää työskentelyn tahdin, ja työtä tehdään aina nuoren omista tarpeista ja ajatuksista liikkeelle lähtien. Apua saa esimerkiksi erilaisten lomakkeiden (KELA, te-toimisto, koulut, jne.) täyttämiseen, työpaikkojen etsimiseen, työhakemusten kirjoittamiseen, aikojen (esim. lääkäri, sosiaalitoimi) varaamiseen, vapaa-ajan toimintoihin tutustumiseen, oppilaitoksiin tutustumiseen, raha-asioiden selvittelyyn, jne.

Lumijoen kunnan etsivänä nuorisotyöntekijänä toimii Sonja Junnila. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa itselleen luontevimmalla tavalla joko nuori itse (yksin tai vaikka yhdessä kaverin kanssa), vanhempi, kaveri, tai muu nuorelle läheinen.

Etsivä Nuorisotyöntekijä
Sonja Junnila
Toripolku 3
91980 Lumijoki
050 562 7561
sonja.junnila(at)lumijoki.fi

Etsivän nuorisotyön vastaava
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Riitta Luoto
040 358 8871
riitta.luoto(at)lumijoki.fi

etsivä nuorisotyöntekijä
(maalaus: Päivi Jaakola)
Etsivä nuorisotyö
Sonja Junnila
sonja.junnila(at)lumijoki.fi
facebook: Etsivä Lumijoki Sonja
ig: etsiva_lumijoki
snapchat: elumijoki
discord: entlumijoki#9817

Valtakunnallinen yhteydenottokanava
yhteysetsivaan.fi on maksuton valtakunnallinen palvelu, jonka avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa, toimivaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä.

Etsivään nuorisotyöhön voi edelleen olla yhteydessä myös muilla tavoin esim. suoralla kontaktilla, puhelimitse tai sähköpostilla. Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuksellista, ja perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.