Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on AINA luottamuksellista, nuorilähtöistä, nuorelle maksutonta ja vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työ- ja koulutuselämän ulkopuolella tai tarvitsevat muutoin apua ja tukea päästäkseen tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa nuorelle mahdollisuuden turvalliseen, luottamukselliseen ja pysyvään aikuiskontaktiin.

Asiakkaana oleva nuori määrää työskentelyn tahdin, ja työtä tehdään aina nuoren omista tarpeista ja ajatuksista liikkeelle lähtien. Apua saa esimerkiksi erilaisten lomakkeiden (KELA, te-toimisto, koulut, jne.) täyttämiseen, työpaikkojen etsimiseen, työhakemusten kirjoittamiseen, aikojen (esim. lääkäri, sosiaalitoimi) varaamiseen, vapaa-ajan toimintoihin tutustumiseen, oppilaitoksiin tutustumiseen, raha-asioiden selvittelyyn, jne.

Lumijoen kunnan etsivänä nuorisotyöntekijänä toimii Sanna Pitkänen-Viinamäki. Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa itselleen luontevimmalla tavalla joko nuori itse (yksin tai vaikka yhdessä kaverin kanssa), vanhempi, kaveri, tai muu nuorelle läheinen.

Etsivän nuorisotyön vastaava yhteyshenkilö:
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Riitta Tranberg
040 358 8871
riitta.tranberg(at)lumijoki.fi

etsivä nuorisotyöntekijä
(maalaus: Päivi Jaakola)
Etsivä nuorisotyö
Sanna Pitkänen-Viinamäki
sanna.pitkanen-viinamaki(at)lumijoki.fi
050 562 7561
sc: elumijoki
discord: entlumijoki#9817