Torialue yleisöineen

Säännöt ja toimintaohjeet

Säännöissä määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset säännöt. Valtuusto siirtää hallintosäännöllä päätösvaltaansa kunnallisille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.

Toimintasäännöissä annetaan tarkempia ohjeita ja sääntöjä toimialojen toiminnalle. Tarkentavat ohjeet -otsikon alta löytyvät kunnanvaltuuston hyväksymät voimassa olevat taksat sekä tarkempia ohjeita mm. kotiseutuvaakunan käytöstä.

Säännöt:

  • Ansiomerkkien ja kunniamerkkien säännöt
  • Hallintosääntö
  • Hankintasääntö, -ohje
  • Konserniohje, Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lumijoen kuntakonsernissa

Lumijoen kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025

Ohjeet:

Tarkentavat ohjeet:

Asiakirjajulkisuuskuvaus