kynä ja kukkia

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto kaudelle 2021-2025 valitaan syksyllä 2021. Ehdokkaaksi voi asettua ottamalla yhteyttä kunnan vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertalaan maanantaihin 17.10.2021 mennessä. Mahdolliset vaalit järjestetään torstaina 21.10.2021. Lisätietoa nurisovaltuustosta voit lukea tästä.

Lumijoen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton kunnan vaikuttamistoimielin, jonka päätehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä edustaa lumijokisia nuoria eri paikoissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain, tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja on mukana järjestämässä nuorille suunnattuja tapahtumia.

Lumijoen nuorisovaltuuston jäsenet:

Saku Klaavopuheenjohtaja
Julia Klaavovarapuheenjohtaja
Akseli Kilpeläinenjäsen
Valto Sivulajäsen
Oona Niinimaajäsen
Sakari Lummejäsen

Lumijoen kunnan nuorisovaltuusto on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on:

  • Edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia, uskonnollisia tai muita aatteellisia sidonnaisuuksia.
  • Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
  • Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin.
  • Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä.
  • Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata aloitteiden käsittelyä.
  • Saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista.
  • Luoda nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
  • Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
  • Tiedottaa nuoria koskevista asioista 

Lisätietoja saa kunnan vapaa-aikatoimenohjaajalta

instagram: lumijoen_nv
snapchat: lumijoen_nv

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry