Kirjasto talvi

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonnasta voi tiedustella rakentamiseen ja muihin lupa-asioihin liittyvia asioita. Alla on kerrottu lyhyesti mitä mihinkin lupaan tarvitaan, jotta lupa-asian käsittely on mahdollisimman nopeaa rakennusvalvonnassa.

Rakennuslupa

Rakennuslupaa varten tarvitaan vähintään seuraavat asiakirjat: rakennuslupahakemus mahdollisimman tarkasti täytettynä, asemapiirros, julkisivupiirrokset, naapureiden kuulemiset, vastaava työnjohtaja suostumus sekä rakennekuvaukset tai -piirustukset. Rakennusvalvonta suosittelee ottamaan yhteyttä jo aikaisessa vaiheessa rakennusvalvontaan, jotta lupakäsittely saadaan mahdollisimman joustavasti toteutettua.

Rakennuslupa tarvitaan kaikkiin yli 50 m2 asuin-, liike-, teollisuus- ja maatilarakentamiseen. Rakennuslupa tarvitaan myös kaikkiin hormillisiin rakennuksiin. Tämän myöntää pääasiallisesti rakennusvalvoja, mutta myös kehitys- ja elinvoimalautakunta voi myöntää luvan.

TARKEMMAT TIEDOT RAKENNUSLUVASTA LÖYTYY TÄSTÄ LINKISTÄ.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa vaaditaan muuhun pienempi muotoiseen rakentamiseen kuten yli 12 m2 varaston, maakellarin, maalämpökaivon, yli 10 m2 aurinkopaneelien, alle 100 kW tuulivoiman, tai muun vastaavan rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen. Tämän myöntää pääasiallisesti rakennusvalvoja.

Maisematyölupa

Maisematyölupa vaaditaan esimerkiksi pengermien rakentamiseen, pienten aitojen rakentamiseen, puiden kaatamiseen asemakaava-alueella, tai muihin vastaaviin maisemaa muuttaviin töihin. Tämän myöntää pääasiallisesti rakennusvalvoja.

Purkamislupa

Purkamislupa vaaditaan kaikkien rakennusten ja isompien rakennelmien purkamiseen. Tämän myöntää pääasiallisesti rakennusvalvoja.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisu vaaditaan ennen rakennusluvan hakemista kaavojen ulkopuolisilta alueilta. Tämän myöntää pääasiallisesti rakennusvalvoja.

Poikkeuslupa

Poikkeuslupaa tulee hakea kaavasta poikkeamiseen. Poikkeusluvan myöntää Lumijoen kunnanhallitus.

Hyödyllistä tietoa 

Maisematyölupa 2020
Naapureiden kuuleminen 2020
Purkulupahakemus 2020
Rakennuslupahakemus 2020
Suunnittelutarve/poikkeamishakemus 2020
Vastaavan työnjohtajan hakemus 2021

Rakennushankeilmoitus RH1 tai korjausrakennushankeilmoitus RH3
Rakennushankkeen huoneistotiedot RH2
Rakennusvaiheilmoitus RH5 kustakin vaiheesta omana
Ilmoitus rakennuksen poistumisesta RK9

Rakennusvalvontamaksut 1.1.2022 alkaen

Esimerkkejä rakennusvalvontamaksujen muodostumisesta

Ulkopuolisten toimijoiden hyödyllisiä linkkejä

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja löytyy sähköisessä muodossa maksullisena Rakennustietokaupasta. Kunnan rakennusvalvonnasta saa yhden kirjan yhtä kiinteistötunnusta kohden.

Energiaviraston alueellinen energianeuvonta