koulun pohjakuva

Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun löydät Lupapiste-asiointipalvelusta.  Lupapisteeseen rekisteröitymällä ja tunnistautumalla voit hoitaa kaikki rakennuslupiin liittyvät asiat neuvonnasta lähtien. www.lupapiste.fi

Rakennuslupaa varten tarvitaan vähintään seuraavat asiakirjat:

1. rakennuslupahakemus mahdollisimman tarkasti täytettynä

2. asema-, julkisivu- ja pohjapiirrokset

3. pohjatutkimus

4. energiatodistus

5. naapureiden kuulemiset

6. vastaava työnjohtaja suostumus sekä

7. rakennekuvaukset tai -piirustukset (kattorakenteet, pohjarakenteet, seinät, jne)

Rakennusvalvonta suosittelee ottamaan yhteyttä jo aikaisessa vaiheessa rakennusvalvontaan, jotta lupakäsittely saadaan mahdollisimman joustavasti toteutettua ja hakemukseen saadaan mukaan kaikki tarvittava materiaali lupakäsittelyn nopeuttamiseksi.

Keskimääräinen omakotirakentajan lupaprosessi hakemuksen jättämisen jälkeen kestää noin 2 – 4 viikkoa riippuen hakemuksessa mukana olleista dokumenteista. Yleensä hakemuksen jättäjät ovat rakennusvalvonnan kanssa tekemisissä hyvissä ajoin ennen rakennuslupahakemusta itse lupakäsittelyn nopeuttamiseksi.

Rakennuslupa tarvitaan kaikkiin yli 50 m2 asuin-, liike-, teollisuus- ja maatilarakentamiseen. Rakennuslupa tarvitaan myös kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin. Rakennusluvan myöntää pääasiallisesti rakennusvalvoja, mutta myös kehitys- ja elinvoimalautakunta voi myöntää luvan.

Poikkeamisluvan myöntää Lumijoella kunnanhallitus

Rakennusvalvonnan yhteystiedot:

Kunnaninsinööri Ari Korkala, 040 564 0099
Kiinteistöpäällikkö Ville Turula, 040 688 6989

Sähköposti: rakennusvalvonta@lumijoki.fi