Ulkokuntoilualueen laitteita

Hankinnat

Hankintoja kunnassa tehdään useita pieniä vuosittain. Vuoden 2021 aikana kunnan on tarkkoitus järjestää puitesopimuskilpailutuksia erilaisten toimijoiden kanssa kuten rakentamiseen, sähköistykseen, viemäröintiin, peltitöihin, jne liittyen. Lisätietoja asiasta ilmoitetaan näillä sivuilla sekä muissa sähköisissä kanavissa.

Suurempien hankintojen osalta kuntaa velvoittaa lainsäädännössä olevat velvoitteet hankintojen julkisuudesta sekä kilpailuneutraliteetistä. Näitä pyrimme noudattamaan myös pienempien hankintojen osalta.

TÄMÄN HETKISET TARJOUSPYYNNÖT

Kysymysten vastaukset aurinkopaneelitarjouksiin

VANHAT

Lumijoen kunnan ja Lumijoen kartanon rakentamiseen, huoltoon ja korjaamiseen liittyvä tarjouspyyntö