Ulkokuntoilualueen laitteita

Hankinnat

Kunnassa tehdään useita pieniä hankintoja vuosittain.

Suurempien hankintojen osalta kuntaa velvoittaa lainsäädännössä olevat velvoitteet hankintojen julkisuudesta sekä kilpailuneutraliteetistä. Näitä pyrimme noudattamaan myös pienempien hankintojen osalta. Lisätietoja tulevista ja olemassa olevista tarjouspyynnöistä voi kysyä sähköisesti osoitteesta kirjaamo@lumijoki.fi

TÄMÄN HETKISET TARJOUSPYYNNÖT JA TULEVAT

Lumijoen päälaiturin saneeraminen (helmi-maaliskuu 2022)

Tarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Urakkasopimusluonnos
Turvallisuusasiakirjat
Suunnitelmapiirustukset, piirustusnumerot 1, 2, 3, 4
Kiinnityspollarin tyyppi, valokuva

Kysymykset ja vastaukset Lumijoen Varjakan kalasataman laiturin saneeraus tarjouspyyntöön

VANHAT

Lumijoen kunnan ja Lumijoen kartanon rakentamiseen, huoltoon ja korjaamiseen liittyvä tarjouspyyntö

Kysymysten vastaukset aurinkopaneelitarjouksiin