Ulkokuntoilualueen laitteita

Hankinnat

Kunnassa tehdään useita pieniä hankintoja vuosittain.

Suurempien hankintojen osalta kuntaa velvoittaa lainsäädännössä olevat velvoitteet hankintojen julkisuudesta sekä kilpailuneutraliteetistä. Näitä pyrimme noudattamaan myös pienempien hankintojen osalta. Lisätietoja tulevista ja olemassa olevista tarjouspyynnöistä voi kysyä sähköisesti osoitteesta kirjaamo@lumijoki.fi

TÄMÄN HETKISET TARJOUSPYYNNÖT JA TULEVAT

Lumijoen koulun nykyisen lattian purkaminen ja laatoittaminen

Tarjouspyyntö
Liite 1
Liite 2

Lisätietokysymykset ja vastaukset