Ruokalista

Lumijoen kunnan ateriapalveluiden valmistuskeittiö toimii Lumijoen peruskoululla. Keittiössä valmistetaan koulun – ja päiväkoti Ensilumen ateriat, reilut 500 lounasta päivittäin. Ateriat ovat pääsääntöisesti suomalaista perusruokaa, kotimaisista raaka-aineista. Ruokalistojen suunnittelussa huomioidaan eri ikäryhmille voimassa olevat ravitsemussuositukset. Koulun ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelut ovat mukana Portaat Luomuun- ohjelmassa ja esimerkiksi koulussa tarjottava maito on luomua. Koululla on myös kouluruokadiplomi. Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan juhlapyhät sekä toteutetaan asiakkaiden toiveruokapäiviä. 

Koulun ruokalista syksy 2024

http://www.luomuravintola.fi/

http://www.kouluruokadiplomi.fi/

Ravitsemussuosituksia:  

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

http://www.julkari.fi/handle/10024/131834

http://www.julkari.fi/handle/10024/135907