Liikkuvan laulurepun tyyppejä

Esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten iltapäivätoiminta

Esioppilaiden täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Toimintaa tarjotaan varhaiskasvatusta tarvitseville esioppilaille koulun arkityöpäivinä
ma-to klo 6.30-8.00 ja pe 6.30-8.45 sekä päivittäin klo 12.00-17.00.

Lisätiedot: toiminnan vastuuohjaaja Sari Kotila,  p. 044 4971 801

Koulujen loma-aikoina esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään hakemusten mukaan päiväkodin tiloissa. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen vuorohoito järjestetään molempien vanhempien vuorotyö huomioiden.


Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Toimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille koulun arkityöpäivinä klo 12 -16.
Toimintaa tarjotaan myös vaihtoehtoisena toimintana esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle.

Lisätiedot: toiminnan vastuuohjaaja Sari Kotila,  p. 044 4971 801.

ESIOPPILAIDEN TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUODEKSI 2024–2025

Esioppilaille tarjotaan opetustoimen järjestämää täydentävää varhaiskasvatusta Lumijoen peruskoululla, koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin, ajalla 7.8.2024–30.5.2025.

Aamuisin toimintaa järjestetään ma-to klo 6.30–8.00 ja pe klo 6.30-8.45.
Iltapäivisin toimintaa järjestetään ma-pe klo 12.00–17.00.
Koulun loma-aikoina täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevat esikoululaiset hoidetaan päiväkodilla.

HUOM. Täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu Wilma-sovelluksessa, hakemukset ja päätökset -valikon kautta. Huoltajien Wilma-tunnukset saa pyydettäessä koulusihteeriltä.


Perittävät maksut
Esiopetukseen käytetty aika (4 tuntia/päivä) on maksutonta, mutta esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. 

Varhaiskasvatuksen osuudesta peritään asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kesällä ja muina esiopetuksen loma-aikoina kokoaikaista varhaiskasvatusta, siitä peritään palvelun tarpeen mukainen maksu.

Käytössä olevat tunnit/kkMaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksestaHoitopäivien keskimääräinen pituus, mikäli lapsi on hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0-110 h60%alle 5h
111-140 h75%alle 7h
yli 141- h  100%yli 7h


Jos lapsi ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua ei peritä.

Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidossa tai esioppilaiden täydentävässä varhaiskasvatuksessa, on korkeinta maksua maksavalla perheellä oikeus sisaralennukseen.

Täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle ei järjestetä erikseen kuljetuksia.Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatustarpeen muutokset ja irtisanominen

Varhaiskasvatussuhteen muutokset on ilmoitettava kirjallisesti sivistysjohtaja-rehtorille. Muutoksia ei voi tehdä takautuvasti. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan aina kirjallisesti ja ilmoitus lähetetään sivistysjohtaja-rehtorille. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä muun syyn kuin lapsen sairauden tai ennalta ilmoitetun loman vuoksi kahden (2) kuukauden aikana ollenkaan, varhaiskasvatussopimus raukeaa.


**************


KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODEKSI 2024–2025

Iltapäivätoimintaa järjestetään 1. – 2. luokan oppilaille koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin ajalla 7.8.2024–30.5.2025. Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat.

Iltapäivätoimintaa tarjotaan joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä.
Toimintaan otetaan enintään 20 lasta ja valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys. Jos ohjausryhmään jää täyttämättä tai vapautuu paikkoja, iltapäivätoimintaan voi hakea erikseen lukuvuoden aikana.

HUOM. Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu Wilma-sovelluksessa, hakemukset ja päätökset -valikon kautta. Huoltajien Wilma-tunnukset saa pyydettäessä koulusihteeriltä.


Perittävät maksut

Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään 100 €/kk päivittäin 4 tuntia toimintaan osallistuvalta lapselta tai 80 €/kk päivittäin 3 tuntia toimintaan osallistuvalta lapselta. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Toimintaan liittyvät muutokset on ilmoitettava kirjallisesti sivistysjohtaja-rehtorille. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan kirjallisesti kahta viikkoa ennen toiminnasta poisjääntiä. Irtisanomisilmoitus toimitetaan sivistysjohtaja-rehtorille. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.