Liikkuvan laulurepun tyyppejä

Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta

Esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Toimintaa tarjotaan päivähoitoa tarvitseville esioppilaille koulun arkityöpäivinä
AP klo 6.30-8.00 ja IP 12.00-17.00.

Koululaisten iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Toimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille koulun arkityöpäivinä klo 12 -16. Toiminnan vastuuohjaaja Sinikka Heikkinen,  044 4971 801.

ESIOPPILAIDEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODEKSI 2023–2024

Esioppilaille tarjotaan opetustoimen järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoululla, koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin, ajalla 9.8.2023–31.5.2024. Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat.

Aamutoiminta järjestetään klo 6.30–8.00 ja iltapäivätoiminta klo 12.00–17.00. Koulun loma-aikoina aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat esikoululaiset hoidetaan päiväkodilla.
Toimintaan otetaan enintään 20 lasta ja valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys. Jos ohjausryhmään jää täyttämättä tai vapautuu paikkoja, toimintaan voi hakea erikseen lukuvuoden aikana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu täyttämällä lomake Hakemus esioppilaiden apip-toimintaan ja toimittamalla se koulutoimistoon os. Poutalantie 1, 91980 Lumijoki. Kuoreen merkintä ”Hakemus esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan”. Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen koulutoimisto@lumijoki.fi .


Perittävät maksut
Esiopetukseen käytetty aika (4 tuntia/päivä) on maksutonta, mutta esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta on maksullista.  Maksut määräytyvät seuraavasti:

Aamutoiminta        13,00 € /10 pv tai alle       26,00 € yli 10 pv
Iltapäivätoiminta    52,00 €/ 10 pv tai alle      104,00 € yli 10 pv

Jos lapsi ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua ei peritä.

Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidossa tai esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa, on korkeinta maksua maksavalla perheellä oikeus sisaralennukseen. Mikäli perheellä on oikeus maksualennukseen/-vapautukseen taloudellisin perustein, ei sisaralennusta myönnetä. Maksuista voi anoa vapautusta tai alennusta taloudellisin perustein.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala. Toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle ei järjestetä erikseen kuljetuksia.

Toiminnasta irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti sivistysjohtaja-rehtorille kahta viikkoa ennen toiminnan lopettamista.

Hakemus esioppilaiden apip-toimintaan

**************


KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODEKSI 2023–2024

Lumijoen kunta järjestää perusopetuslaissa tarkoitetun koululaisten iltapäivätoiminnan osana Lumijoen peruskoulun toimintaa. Iltapäivätoimintaa tarjotaan koulun ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille 3.–9. vuosiluokan oppilaille. Iltapäivätoimintaa tarjotaan joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä.
Toimintaan otetaan enintään 20 lasta ja valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys. Jos ohjausryhmään jää täyttämättä tai vapautuu paikkoja, iltapäivätoimintaan voi hakea erikseen lukuvuoden aikana.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu täyttämällä lomake Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan ja toimittamalla se koulutoimistoon os. Poutalantie 1, 91980 Lumijoki. Kuoreen merkintä ”Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan”. Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen koulutoimisto@lumijoki.fi .

Perittävät maksut

Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään 100 €/kk päivittäin 4 tuntia toimintaan osallistuvalta lapselta tai 80 €/kk päivittäin 3 tuntia toimintaan osallistuvalta lapselta. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Toiminnasta irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti sivistysjohtaja-rehtorille kahta viikkoa ennen toiminnan lopettamista.

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan