Kirjoja ylhäältä

Lomakkeet

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun löydät Lupapiste-asiointipalvelusta.  Lupapisteeseen rekisteröitymällä ja tunnistautumalla voit hoitaa kaikki rakennuslupiin liittyvät asiat neuvonnasta lähtien. (www.lupapiste.fi)

Alla on ladattavissa täytettäviä lomakkeita Lumijoen kunnan rakennusvalvontaan

Maisematyölupa 2020
Naapureiden kuuleminen 2020
Purkulupahakemus 2020
Rakennuslupahakemus 2020
Suunnittelutarve/poikkeamishakemus 2020
Vastaavan työnjohtajan hakemus 2021

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee toimittaa myös seuraavat lomakkeet

Rakennushankeilmoitus RH1 tai korjausrakennushankeilmoitus RH3
Rakennushankkeen huoneistotiedot RH2
Rakennusvaiheilmoitus RH5 kustakin vaiheesta omana

Purkulupahakemuksen yhteydessä
Ilmoitus rakennuksen poistumisesta RK9

Ulkopuolisten toimijoiden hyödyllisiä linkkejä

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja sähköisessä muodossa