VANHUSNEUVOSTO

Vanhus- ja vammaisneuvosto (KH 6.9.2021)

Jokela Matti, puheenjohtaja

Rahkola Kirsti, hyvinvointipäällikkö

Hekkala Mikko, vammaispalvelujen asiantuntijuus

Lehtonen Soila, vanhuspalveluiden asiantuntijuus

Marttila Riitta, eläkeläisjärjestöt

Virolainen Kirsti

Sutela Sisko, kunnanhallituksen edustaja