Käsien kuva

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuoden 2018 alusta lukien Lumijoen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Suomen Terveystalo Oy tuottaa palvelut joko omana tai alihankkijoidensa (mm. ODL hoivapalvelut) kautta.

Lumijoen kunnan sosiaalipalvelujen perustehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen tuottamalla laadukkaita palveluja.
 
Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen johtava viranhaltija on hyvinvointipäälllikkö Kirsti Rahkola.
 
Virka-aikainen sosiaalipäivystys: sosiaalityöntekijä, puh 044 041 8765

Oulun seudullisen sosiaalipäivystyksen asiakaslinja palvelee ma- pe 16 -08 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä 24 h. Asiakaslinjan numero on 044-7036 235.

Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastamaan puhelimeen. Näissä tilanteissa asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen 112:n kautta.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa klo 16.00 – 8.00 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden toimii Oulun Seudun kuntien sosiaalipäivystys numerossa 112.

Linkit:

Asiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7.2021

Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022

Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen muistutus

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukainen muistutus

Sosiaalihuollon tietosuojailmoitus

Terveydenhuollon tietosuojailmoitus

Ajankohtaista