Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät vetoavat yhdessä; koronan aiheuttamat kustannukset korvattava täysimääräisesti

Kunnat ja kuntayhtymät ovat olleet koronan vastaisen työn etulinjassa. Hallitus on linjannut ai-kaisemmin korvaavansa täysimääräisesti Covid19-pandemian aiheuttamat sosiaali- ja terveyden-huollon kustannukset kunnille ja kuntayhtymille. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät edellyttävät, että hallituksen tulee lupauksen-sa mukaisesti korvata pitkittyneen kriisin hoidosta aiheutuneet kulut täysimääräisesti ja todelli-siin kustannuksiin perustuen, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä on taloudelliset edellytykset selviy-tyä epidemian leviämisen estämisestä sekä koronapotilaiden hoidosta.

Lausuntokierroksella olevan valtionavustusasetuksen perusteella hallitus on nyt korvaamassa vain noin puolet koronasta aiheutuvista kustannuksista. Tämä merkitsisi pelkästään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnille sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille kym-menien miljoonien eurojen tuen menetyksiä. Pelkästään Oululta on arvioitu jäävän saamatta noin 14 miljoonaa euroa.

Esitetty keskimääräisiin kustannuksiin pohjautuva kompensaatio esimerkiksi testauksesta ja jälji-tyksestä ei välttämättä vastaa kunnille tai kuntayhtymille syntyviä todellisia kustannuksia eikä näin ollen ole oikeudenmukainen kompensointitapa. Todelliset kustannukset vaihtelevat hyvin paljon kuntien ja alueiden välillä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät korostavat, että koronasta aiheutuvien kustannusten korvaami-sessa tulee varmistaa, että avustus kohdentuu mahdollisimman hyvin suhteessa syntyneisiin kus-tannuksiin ja myös siten, että avustus kannustaa estämään koronan leviämistä mahdollisimman hyvin. Näiltä osin on hyvä, että sairaanhoitopiirit ja järjestämisvastuulliset kuntayhtymät voivat hakea myös korvauksia.

Korona-avustukset tulee saada maksuun mahdollisimman nopeasti. Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-nuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät, että avustukset tulee kirjata oikealle tilikaudelle eli vuoden 2021 korvattavat kulut tulee sisällyttää vuoden 2021 tilinpäätökseen. Tuet eivät saa vääristää tilinpäätös- ja talousarviolukuja. Erityinen huomio on kiinnitettävä siihen, että ne eivät vääristä tulevien hyvinvointialueiden rahoituksen laskentaa.

Asetusluonnoksessa ei myöskään ole riittävästi huomioitu erilaisia muita lisäkustannuksia, joita pandemiasta on kunnille ja kuntayhtymille aiheutunut. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät huolensa, että hoitovelkaan liittyviä kustannuksia ei korvata täysimääräisesti ja luotettavasti arvioiden. Korona ja sen luoma pitkään jatkunut poikkeustilanne on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan terveydenhuollon lisäksi ison palvelutarpeen nousun ja kustannukset sosiaalihuoltoon ja -toimeen. Asetus ei käsittele tätä lainkaan. Myös ne on korvattava.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät, että lisäksi on muutettava harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisen edellytyksiä siten, että sillä korvataan todelliset pandemiasta aiheutuneet kustannukset kaikilta osin. Lisäksi harkinnanvaraiseen osuuteen on varattava riittävästi rahoitusta.

Oulussa 27.8.2021

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat
Alavieska
Hailuoto
Haapavesi
Haapajärvi
Hyrynsalmi
Ii
Liminka
Lumijoki
Kalajoki
Kempele
Kuusamo
Kärsämäki
Merijärvi
Muhos
Nivala
Reisjärvi
Ristijärvi
Sievi
Siikajoki
Siikalatva
Sotkamo
Suomussalmi
Paltamo
Pyhäntä
Oulainen
Oulu
Taivalkoski
Tyrnävä
Utajärvi
Ylivieska
Vaala

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Oulunkaaren kuntayhtymä
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä