Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan edistämään seudun kehityskuvan 2030+ toteutumista

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 laaditaan edistämään viime vuonna valmistuneen Oulun seudun kehityskuvan 2030+ tavoitteita. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tunnistetaan keskeiset liikenteen kehittämistoimenpiteet, jotta ne voidaan viedä Oulun seudun MAL-sopimusneuvotteluihin, joiden ennakoidaan käynnistyvän vuoden 2023 aikana. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta on käynnistynyt lokakuussa 2022. Suunnitelmaa tullaan tekemään aktiivisessa vuoropuhelussa seudun kuntien kesken ja sidosryhmiä kuullen. Loppuvuoden 2022 aikana pidettävissä kokouksissa tullaan keskustelemaan muun muassa Oulun seudun liikennejärjestelmän toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä suunnitelman tavoitteista ja toivotuista vaikutuksista.

Työn aikana haetaan vastauksia kolmeen keskeiseen kysymykseen:

  1. Miten liikennejärjestelmä tukee Oulun seudun kehityskuva 2030+:n päätavoitteiden saavuttamista?
  2. Millaisia päätöksiä on tehtävä liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi?
  3. Mitkä muiden suunnitelmien (kuten kestävän liikkumisen SUMP-suunnitelman tai joukkoliikennestrategian) tärkeimmät toimenpiteet tulee yhteensovittaa liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa ja koostaa kehittämisen strategiseksi tiekartaksi?

Kokonaisuudessaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta kestää noin vuoden.

”On tärkeää, että suunnittelun tuottaman tiedon pohjalta tehdään päätöksiä. Oulun seudulla on muun muassa ratkaistava lähijunan rooli joukkoliikenteessä, jotta kaavoitusta voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti.” Näin toteaa Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi.

Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma?

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen, vuoteen 2040 tähtäävä pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten seudun liikennejärjestelmää tullaan kehittämään eri liikkujaryhmien, kuljetustarpeiden ja liikkumismuotojen näkökulmasta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa laadittavat tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet tukevat vuonna 2021 valmistunutta Oulun seudun kehityskuvaa 2030+ sekä esimerkiksi alueen ilmastotavoitteita.  Liikennejärjestelmäsuunnitelma tukee osaltaan myös seudun ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen toimenpiteiden toteutusta sekä sopimuksen päivittämistä vuosille 2024–2027.

Mitkä ovat Oulun seudun kehityskuva 2030+:n päätavoitteet?

Oulun seudun kehityskuva 2030+ on kirjattu syksyllä 2021 hyväksyttyyn maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimukseen eli MAL-sopimukseen valtion ja Oulun seudun kuntien kesken. Kehityskuvan neljä päätavoitetta:

  1. Oulun seudun monikeskuksisuus ja asumisen monipuolisuus ovat selkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä pohjoisen keskuksena.
  2. Seudullisella maankäytön, liikenteen ja palveluiden yhteissuunnittelulla on mahdollistettu elinvoimainen ja houkutteleva palvelu- ja osaamiskeskittymien verkko Oulun keskusta veturina.
  3. Oulun seutu on hyvin saavutettavissa ja vahvat joukkoliikennekäytävät tukevat kasvua. Oulun seudulla panostetaan kestävän liikkumisen edellytyksiin.
  4. Oulun seudulla on saavutettava ja yhdessä luotu matkailualueiden ja reittien verkosto, jonka kärkinä ovat merellisyys ja vesistöt, luontomatkailu sekä Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu 2026.

Pysy kartalla liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta

Liikennejärjestelmäsuunnitelmalle on perustettu nettisivut, joilta voit seurata suunnitelman edistymistä ja tutkia aineistoja. www.ouka.fi/oulunseudunliikennejarjestelma

Lisätiedot:

Tapio Siikaluoma, kaupungininsinööri, puh. 044 4703 2114

Claes Krüger, kehittämispäällikkö, puh. 044 703 1247

Oulussa 15.11.2022

Marjukka Manninen, Ii

Maarit Alikoski, Hailuoto

Tuomas Lohi, Kempele

Pekka Rajala, Liminka

Paula Karsi-Ruokolainen, Lumijoki

Jussi Rämet, Muhos

Päivi Laajala, Oulu

Vesa Anttila, Tyrnävä