Ilmoitus

Sosiaaliohjaaja

4/2021 Haemme Lumijoen kuntaan määräaikaista (4-6 kk) sosiaaliohjaajaa hyvinvointipäällikön työpariksi. Valittava henkilö vastaa sosiaalihuoltoon liittyvien eri lakien edellyttämien palvelutarpeiden arvioinneista ja päätöksenteosta sekä suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttamisesta. Kelpoisuusvaatimuksena viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin tutkinto. Valittavan henkilön osaamisprofiilissa korostuvat monipuolinen sosiaalityön kokemus, kyky työskennellä itsenäisesti ja kyky toimia sosiaalityön asiantuntijana moniammatillisissa […]

Kuntavaalit

KUULUTUS 3/2021LUMJOEN KUNTA                                                                                   KUNTAVAALIT Toimitetaan huhtikuussa 2021 Kuntavaaleissa valitaan toimikaudeksi 1.6.2021–31.5.2025 seitsemäntoista (17) valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Vaalilain 146 §:n mukaan kunnallisvaaleissa ehdokkaita voivat asettaa: puolueet, äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Vaalilain 150 §:n mukaan valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta. Puolueilla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Valitsijayhdistyksillä on oikeus vastaavalla […]

Oulujoen, Muhosjoen ja Oulun edustan merialueen kalanhoidon toimeenpanosuunnitelma 2021-2025

Nähtävänäpito Toimeenpanosuunnitelmaesitys pidetään julkisesti nähtävänä Oulun kaupungissa sekä Hailuodon, Lumijoen, Limingan, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnissa 14.1. – 22.2.2021 välisen ajan. Toimeenpanosuunnitelmaesitys on nähtävillä myös ELY-keskuksen internet-sivustolla, (www.ely-keskus.fi -> Lappi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset). Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen Niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla […]