Ilmoitus

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireille

73/2021 Kuulutus Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan vireilletulosta.  Vireille tulevassa maakuntakaavassa käsitellään aluerakennetta, energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejärjestelmää ja logistiikka-alueita, viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nuorisotoimen yleisavustukset

Keväällä 2021 nuorisotoimen avustuksia jäi jakamatta 700€. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa loput nuorisotoimenavustuksesta haettavaksi 8.11.2021 klo 16 mennessä. Avustushakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä joko sähköisesti salla.mertala(at)lumijoki.fi tai postitse osoitteeseen Toripolku 3, 91980 Lumijoki.

Kutsuntakuulutus

51/2021 Lumijokisten kutsunnat tiistaina 2.11.2021 klo 9.00, Lakeustalo, Liminka Paikalla oltava viimeistään klo 8.45 Kutsuntakuulutus