Käsien kuva

Terveyspalvelut

Terveysasema
Kunnankuja 2, 91980 LUMIJOKI

Palveluesimies Paula Oravainen, p. 040 191 3292

Lääkärin vastaanotto maanantaista perjantaihin
Kiireellinen ajanvaraus klo 8 – 10, p. 08 525 4551
Kiireetön ajanvaraus klo 13 – 15, p. 08 525 4551

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella, p. 08 525 4551  Sairaanhoitajan akuuttivastaanotto ajanvarauksella maanantaista perjantaihin. Akuuttiajoille soittoaika klo: 8 -10. Kiireettömien sairaanhoitajan aikojen ajanvaraus ma-to klo: 13 – 15 ja perjantai 12-14.

Suun maksuttomat palvelut
Suun terveydenhuollon asiakasmaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta palvelun käyttäjiltä eikä Lumijokisilta rintamasotilas-, rintamapalvelus, rintama- ja veteraanitunnuksen omaavilta henkilöitä
HUOM! Koska kysymyksessä on maksuton hoito, ei tältä käynniltä peritä myöskään käyntimaksua.

Peruuttamattomasta hammashoito- ja lääkärin vastaanottoajasta peritään yli 18-vuotiailta 51,50 €. 

Terveydenhuollon potilaan valinnanvapauden mukaisesti potilaalla on vapaus valita hoitopaikkansa niin perusterveydenhuollon (terveyskeskus) kuin erikoissairaanhoidonkin osalta.
Ilmoita terveysaseman vaihdosta kirjallisella lomakkeella, jos kyseessä on kuntien välinen vaihto.

Asiakasmaksut
Terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2022. Terveyskeskuslääkärin vastaanoton maksut suoritetaan vain käyntimaksuina, jotka peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana.

Potilasohje ajanvaraukseen ja lääkärinvastaanotolle

Hoitotakuun toteutuminen Lumijoen kunnassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022

Asiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7.2021

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen maksut 1.7.2021