Käsien kuva

Terveyspalvelut

Vuoden 2018 alusta lukien Lumijoen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Terveysasema
Kunnankuja 2, 91980 LUMIJOKI

Johtava lääkäri Jari Tuunanen, p. 044 5757 512

Palveluesimies Paula Oravainen, p. 0400 810 910

Lääkärin vastaanotto maanantaista perjantaihin
Kiireellinen ajanvaraus klo 8 – 10, p. 030 633 95 12 
Kiireetön ajanvaraus klo 11 – 16, p. 030 633 95 12

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella, p. 030 633 95 12  Sairaanhoitajan akuuttivastaanotto ajanvarauksella maanantaista perjantaihin. Akuuttiajoille soittoaika klo: 8 -10. Kiireettömien sairaanhoitajan aikojen ajanvaraus ma-to klo: 10 – 16 ja perjantai 10-15.

Suun maksuttomat palvelut
Suun terveydenhuollon asiakasmaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta palvelun käyttäjiltä eikä Lumijokisilta rintamasotilas-, rintamapalvelus, rintama- ja veteraanitunnuksen omaavilta henkilöitä
HUOM! Koska kysymyksessä on maksuton hoito, ei tältä käynniltä peritä myöskään käyntimaksua.

Peruuttamattomasta hammashoito- ja lääkärin vastaanottoajasta peritään yli 18-vuotiailta 51,50 €. 

Terveydenhuollon potilaan valinnanvapauden mukaisesti potilaalla on vapaus valita hoitopaikkansa niin perusterveydenhuollon (terveyskeskus) kuin erikoissairaanhoidonkin osalta.
Ilmoita terveysaseman vaihdosta kirjallisella lomakkeella, jos kyseessä on kuntien välinen vaihto.

Asiakasmaksut
Terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2022.. Terveyskeskuslääkärin vastaanoton maksut suoritetaan vain käyntimaksuina, jotka peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana.

Hoitotakuun toteutuminen Lumijoen kunnassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022

Asiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7.2021