Vesilain mukainen päätös

42/2021

Ilmoitus kuulutuksesta
Vesilain mukainen päätös

Hakija Lumijoen Vesi Oy

Dnro PSAVI/2980/2019

Päätösnro 92/2021

Asia Latomäen pohjavedenottamon rakentaminen ja
pohjaveden ottaminen, Lumijoki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi
julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen
verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.5.–
1.7.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat
luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa.