TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA

Vammaisille henkilöille järjestetään vammaispalvelulain mukaiset erityispalvelut silloin, kun yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat
 •Kuljetuspalvelut
 •Palveluasuminen
 •Henkilökohtainen apu
 •Vaikeavammaisten päivätoiminta
 •Asunnon muutostyöt
 •Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 •Erityishuolto
 
Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:
 •Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 •Sopeutumisvalmennus
 •Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
 •Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
 
Tulosta hakemukset tästä:
Vammaispalveluhakemus
Kuljetuspalveluhakemus
Henkilökohtaisen avustajan tuntilista (HETA)
Henkilökohtaisen avustajan tuntilista
 
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ensimmäistä kertaa haettaessa mukaan tulee liittää lääkärinlausunto. Hakemukset liitteineen lähetetään Lumijoen kunnan vammaispalveluihin.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen myöntämisperusteet 1.3.2020

Lumijoen Kunta/vammaispalvelut
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Palvelusta vastaa

                                                                  Eija Tuomi

sosiaalityöntekijä                                                            palveluvastaava

P. 044 041 8765                                                             P. 040 487 4437

                                               eija.tuomi(at)lumijoki.fi