Käsien kuva

SAIRAANHOITO

AJANVARAUS JA NEUVONTA

Terveysasema on avoinna maanantaista torstaihin klo  8 -16
 ja perjantaisin sekä pyhien aattoina klo  8 -15.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN

UUDET PUHELINNUMEROT 1.6.2022 ALKAEN

Ajanvaraus lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotoille 08 525 4551

Palveluvastaava, terveyspalvelut Paula Oravainen 040 191 3292

Diabetes ym. pitkäaikaissairaudet, sairaanhoitaja 040 351 8510

Äitiys- ja lastenneuvola, rokotusvastaava, Kati Kleemola 040 355 9315

Kouluterveydenhoitaja, astmahoitaja Leila Jakku 040 585 9084

Psyk.sairaanhoitaja, Eija Mäntyvaara 040 486 6297, puh.aika ma-pe klo 8-9

Fysioterapeutti Miika Sormunen 040 186 0510

Kotisairaanhoitaja, Lahtinen Anniina 040 184 2864

Hammashoitola 040 531 3584

Suuhygienisti, Päivi Koskelo 040 512 5287

Perhetyön sosiaaliohjaaja, Sanna Vähätiitto 040 531 0239

Palveluvastaava, ikäihmiset ja vammaispalvelu, Eija Tuomi 040 487 4437

Kotihoidon tiimivastaava, Marianne Särkelä 040 352 4621

Kotihoito, hoitajat 040 5033 487

Lumilyhty, sairaanhoitaja 040 515 0479

Lumilyhty, Pirtti 040 562 6167

Lumilyhty, Kamari 1 040 536 8003

Lumilyhty, Kamari 2 040 503 4481

Lumilyhdyn keittiö 040 503 8796

Kehitysvammaisten päivätoiminta, Jenna Kokko 040 153 1746

Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse  

Sairaanhoitajan vastaanotolle ajanvarauksella maanantaista perjantaihin p. 08 525 4551 ( yleinen ajanvarausnumero).

Ota yhteys ajanvaraukseen lääkärin/sairaanhoitajan vastaanottoa varten. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittopyyntöihin vastataan viipymättä, käytännössä 1-2 tunnin sisällä, kuitenkin aina saman päivän kuluessa.

Kiireellinen ajanvaraus:  maanantai – perjantai  klo 8 – 10
Kiireetön ajanvaraus:     maanantai  – torstai     klo 12 – 15
                                      perjantai                      klo 12 – 14 

Sairaanhoitaja Anna Mustonen ma – to  klo 12 – 13 p. 040 351 8510

Seniorineuvola ja muistihoitaja  Anna Maija Parkkila ma – pe klo 12 -13  p. 040 351 0801

Terveydenhoitaja Kati Kleemola  maanantai – torstai klo 12 – 13 p. 040 355 9315

Terveydenhoitaja Leila Jakku  maanantai – torstai klo 15 – 16 p. 040 585 9084

Psykiatrinen sairaanhoitaja Eija Mäntyvaara ma-pe klo 8-9 p. 040 486 6297

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at) lumijoki.fi

Hoitotarvikejakelu

Terveyskeskuksen asiakkaat voivat saada maksutta sairauden hoidossa välttämättömiä hoitotarvikkeita. Hoitotarvikejakelu tukee kotona selviytymistä ja on osana sairaanhoitoa.

Hoitotarvikejakeluun tarvitaan AINA lähete hoitavalta taholta.

 • Hoitotarvikkeita jaetaan kotona asuville lumijokisille. Ulkokuntalaisten kohdalla edellytyksenä tarvikkeiden saamiseen on oman kunnan maksusitoumus.
  Alle 18-vuotiaiden vaipat jakaa terveydenhoitaja. Yli 18-vuotiaiden vaippajakelusta vastaa kotihoito.
 • Kotihoidosta vaippojen tilaus ja haku sovitusti. Tiedustelut p. 040 500 1691
 • Terveysasemalta ilmaisten hoitotarvikkeiden jakelu keskiviikkoisin klo 12 – 13, tai sovitusti muuna aikana. Tiedustelut Anna Mustonen p.  040 351 8510

Astmahoitajan vastaanotto

Terveydenhoitaja Leila Jakku ma – to klo 15 – 16 p. 040 585 9084

Pitkäaikaissairauksien vastaanotto (diabetes, astma, reuma, sydän, syöpä, uniapnea ja verenpaine)
Sairaanhoitaja Anna Mustonen  ma – ke klo 12 – 13 p. 040 351 8510

Terveysneuvonnan tehtävänä on edistää terveyttä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä sairauksia.

Hoitajalle voi varata ajan mm. ruokavalio-ohjaukseen, painonhallintaan ja verenpaineen mittaukseen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Rokotus

Rokotusasiat ja ajanvaraus.

Terveydenhoitaja Kati Kleemola ma-to klo 12 – 13, p. 040 355 9315

Naisten terveystarkastukset

Naisten terveystarkastuksen tavoitteena on rintasyövän, diabeteksen ja kohdunkaulan syövän ennaltaehkäisy. Tarkastus sisältää ohjauksen rintojen omatoimiseen tutkimiseen, diabetesriskin arvioinnin ja kohdunkaulan irtosolunäytteen (papan) sekä asiakkaalla on mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa naisen terveyteen liittyvistä asioista. Kutsuohjelmasta vastaa Suomen Syöpäyhdistys. Tarkastukseen kutsutut naiset saavat kirjeessä valmiin ajan. Ajan voi perua tai vaihtaa ottamalla yhteyttä neuvolaan puh.  040 355 9315  puhelintunnilla klo 12 – 13. Suomen syöpäyhdistys tutkii kohdunkaulan näytteet ja lähettää vastauksen asiakkaalle kirjeellä kotiin noin kolmen kuukauden sisällä tarkastuksesta. Suomen Syöpäyhdistyksen patologian laboratorio p. 08 562 5223 (papa-näytevastaukset). Kutsut lähetetään naisille viiden vuoden välein.

Rintasyöpäseulonta (mammografia)


Rintasyöpäseulonta toteutetaan kahden vuoden välein 50-69 -vuotiaille naisille. Terveystalo lähettää seulontaan tuleville kutsun, josta ilmenee tutkimusaika. Vastaus tutkimuksesta tulee asiakkaalle itselleen.

Työttömien terveystarkastus

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastukseen kuuluu muun muassa laboratoriokokeet, pituuden, painon ja verenpaineen mittaaminen, rokotusasiat sekä diabeteksen riskitesti. Tarkastuksessa tehdään myös elämäntapahaastattelu. Tarvittaessa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva asiakas ohjataan maksuttomaan lääkärikäyntiin.

Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta.
Asiakas voi varata myös itse ajan terveystarkastukseen maanantai – keskiviikko, klo 12. -13.

Työttömien terveystarkastus
Sairaanhoitaja  ma – ke klo 12 – 13 p. 040 351 8510

RESEPTIT

Reseptien uusinnat Omakanta -palvelun kautta tai jättämällä uusittavat reseptit terveysaseman Uusittavat reseptit -laatikkoon.

 Ikäihmisille annetaan seniorineuvolassa ohjausta reseptien uusinnassa vastaanotolla sekä puhelimitse arkipäivisin klo 12 – 13  p. 040 351 0801

Sähköinen resepti eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Resepti ja sen toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta. Potilas voi tarkastella lääkemääräyksiään omakanta-palvelussa, josta voi myös tulostaa yhteenvedon lääkemääräyksistä.

Asiakkaalla on edelleen oikeus valita käyttöönsä paperiresepti, mutta 1.11.2015 lähtien pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (PKV-lääkkeet) ja huumaavien lääkeaineiden reseptit voidaan tehdä vain sähköisesti. Lääkemääräyslain mukaan 1.1.2017 lähtien kaikki lääkemääräykset tulee tehdä sähköisesti. 1.11.2015 lähtien omakantaan tulee mahdollisuus kieltää haluamiensa lääkemääräysten näkyminen terveydenhuollossa. Kieltoa tehtäessä on syytä huomioida, että kielto voi vaikeuttaa hoidon antamista esimerkiksi hätätilanteessa.

Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä omakannan kautta, terveysasemalla tai apteekissa. Apteekki välittää uusimispyyntöjä perien tästä palvelumaksun. Omakanta-palvelussa on mahdollisuus tehdä uusimispyyntö lääkkeistä. Uusimispyynnön lähettäminen tätä kautta on helppoa. Uusimispyyntöä lähetettäessä on tärkeää valita vastaanottavaksi yksiköksi oma hoitava terveysasema, käytännössä Lumijoen terveysasema. 
Uudistamispyyntöjen käsittelyaika on 8 vuorokautta.

Kuulovammaiset

Päivystysavun kansallisen kuulovammaisten tekstipalvelun verkko-osoite on www.116117.fi
Kuulovammaisten tekstipalvelun koko suomeen tuottaa HUS Uudenmaan Päivystysapu.
Kansallisen kuulovammaisten tekstipalvelun lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asukkaita palvelee Päivystysapu chat, joka löytyy osoitteesta www.etapalvelut.fi/pohjoispohjanmaanpaivystysapu
Päivystysapu chatin välityksellä on mahdollista lähettää ammattilaiselle myös valokuvia, mikä helpottaa mm. haavojen ja iho-oireiden arviointia etänä.

Lumijoen terveysaseman toimintaan liittyviä linkkejä:

Reseptien uusiminen/omakanta

Lisätietoja potilastiedon arkistosta
Lumijoella terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022
Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Hyödyllisiä linkkejä:


Hätänumero 112 (toimintaohje)
Valtakunnallinen kriisipuhelin
Punkkiklinikka

APUVÄLINELAINAUS REHAPOLIKSESTA

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut toimvat alueellisesti. Apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen.

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa.

Kuntoutukseen sisältyy

 • kuntoutusneuvontaa
 • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
 • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa
 • kuntoutusjaksoja
 • apuvälinepalveluita
 • sopeutumisvalmennusta ja
 • kuntoutusohjausta.

Terveydenhuolto toimii kuntoutuksessa yhteistyössä sosiaalihuollon, työvoimatoimiston, koulujen, kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Kunnissa yhteistyötä koordinoi kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä.

Vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta lisää tietoa Kelan verkkopalvelussa: Lääkinnällistä kuntoutusta vaikeavammaisille

Lumijoen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Lääkinnälliset kuntoutukset hankitaan ostopalveluina:
– Fysioterapia, Mehiläinen terveyspalvelut Oy, ma ja ke p. 050 530 4443
– Puheterapia,  Coronaria Terameri Oy, p. 040 658 5564                                   
– Toimintaterapia, Coronaria Terameri Oy, p. 040 658 5564

Terapeutien arviokäynneille tarvitaan lääkärin lähete.

Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava psykoterapia, puheterapia, fysioterapia, toiminta- ym. terapia
– asiakasmaksu aikuisten fysioterapiasta 11,40 euroa/hoitokerta

Alle 18-vuotiaille annetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ei maksuja peritä (psyko-, puhe-, fysio- toiminta- ja musiikkiterapia ym).

RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUS

Rintamaveteraanitunnuksen omaavat veteraanit ovat oikeutettuja saamaan vuosittain valtion kustantamana veteraanikuntoutuksena avohoidossa tapahtuvaa kuntoutusta (fysioterapia, hieronta, jalkahoito), laitoskuntoutusta tai vaihtoehtoisesti ohjattua kotikuntoutusta yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
Veteraanikuntoutus on veteraanitunnuksen omaaville veteraaneille maksuton palvelu.

Yhteyshenkilöt:

Lääkinnällinen kuntoutus
Palveluvastaava Paula Oravainen p. 040 191 3292

Rintamaveteraanikuntoutus
Palveluvastaava Eija tuomi p. 040 487 4437

Laboratorio

Limingan laboratoriossa on käytössä internet-ajanvaraus ja keskitetty puhelinnumero.

Laboratoriopalveluista vastaa Nordlab (Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä).

NordLab on ottanut käyttöön internet ajanvarauksen lisäksi keskitetyn ajanvarauspuhelinnumeron, p. 0206 19 80 19. Ajanvaraus tulee tehdä ensisijaisesti internetistä osoitteesta www.nordlab.fi.
Nettiajanvarauspalvelu on asiakkaille maksuton. Puhelinajanvarauspalvelu palvelee arkisin klo 7-18.
Ajanvarausnumeroon soittaminen maksaa normaalin matkapuhelu- tai paikallispuhelumaksun verran.

Varatessasi aikaa internetistä, valitse alueeksi Pohjois-Pohjanmaa. Voit varata Oulun alueelta haluamasi laboratorion. Palveluvalikosta kohdat 2. sydänfilmi (EKG) ja 4. spirometria, EKG:t otetaan Lumijoella.

Lisätietoja: Lisätietoja laboratorioajanvarauksesta www.nordlab.fi.

Laboratorion vastausten kyselyt Lumijoen terveysasemalta kello 13 – 15, p.  08 525 4551

Röntgen, Limingan terveyskeskus

Kuvaukset arkisin ma, ke ja to klo 8 – 15.30
                            ti                  klo 9 – 15.30
                            pe                klo 8 – 13.00
Tutkimukset vain lääkärin lähetteellä.
Röntgenkuvauksen ajanvaraus Lumijoen terveysasemalta klo 13 –  15, p. 08 525 4551