Käsien kuva

Sairaanhoito

Terveysasema on avoinna maanantaista torstaihin klo: 8 -16 ja perjantaisin sekä pyhien aattoina klo: 8 -15.

Terveysaseman henkilökunta/ajanvarausaika

Sairaanhoitajan akuuttivastaanotto ajanvarauksella maanantaista perjantaihin. Akuuttiajoille soittoaika klo: 8 -10. Kiireettömien sairaanhoitajan aikojen ajanvaraus klo: 10 – 16.

Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse 030 633 9512.

Reseptien uusinnat Omakanta -palvelun kautta tai jättämällä uusittavat reseptit terveysaseman Uusittavat reseptit -laatikkoon. Ikäihmisille annetaan seniorineuvolassa ohjausta reseptien uusinnassa vastaanotolla torstaisin klo 9 – 11 sekä puhelimitse arkipäivisin klo 12 – 13.

Sairaanhoitaja 030 633 9512 ( yleinen ajanvarausnumero)

Sairaanhoitaja Saara Hänninen ma – ke  klo 11 – 12 p. 050 476 3791

Terveydenhoitaja
Kati Kleemola
044 320 5095
maanantai – torstai klo 12 – 13

Terveydenhoitaja
Leila Jakku
040 508 0293
maanantai – torstai klo 15 – 16

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Päivi Tiikkala
040 509 7318
ma, ti ja ke klo 12 -13

Palveluesimies
Paula Oravainen
040 081 0910
maanantai – perjantai klo 12 – 13

Seniorineuvolan sairaanhoitaja
Anna Maija Parkkila, 040 095 9306

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)terveystalo.com

Hoitotarvikejakelu

Terveyskeskuksen asiakkaat voivat saada maksutta sairauden hoidossa välttämättömiä hoitotarvikkeita. Hoitotarvikejakelu tukee kotona selviytymistä ja on osana sairaanhoitoa.

Hoitotarvikejakeluun tarvitaan AINA lähete hoitavalta taholta.

 • Hoitotarvikkeita jaetaan kotona asuville lumijokisille. Ulkokuntalaisten kohdalla edellytyksenä tarvikkeiden saamiseen on oman kunnan maksusitoumus.
  Alle 18-vuotiaiden vaipat jakaa terveydenhoitaja. Yli 18-vuotiaiden vaippajakelusta vastaa kotihoito.
 • Kotihoidosta vaippojen tilaus ja haku sovitusti. Tiedustelut p. 044 3633 296.
 • Terveysasemalta ilmaisten hoitotarvikkeiden jakelu keskiviikkoisin klo 12 – 13, tai sovitusti muuna aikana. Tiedustelut Saara Hänninen p. 050 476 3791
 • Tarkemmat ohjeet hoitotarvikejakelusta ovat tässä linkissä.

Astmahoitajan vastaanotto

Terveydenhoitaja
Leila Jakku
040 508 0293
ma – to klo 15 – 16

Pitkäaikaissairauksien vastaanotto (diabetes, astma, reuma, sydän, syöpä, uniapnea ja verenpaine)
Sairaanhoitaja Saara Hänninen  ma – ke klo 11 – 12 p. 050 476 3791

Terveysneuvonnan tehtävänä on edistää terveyttä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä sairauksia.

Terveydenhoitajalle voi varata ajan mm. ruokavalio-ohjaukseen, painonhallintaan ja verenpaineen mittaukseen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Terveydenhoitajan työhön kuuluvat myös aikuisväestön perusrokotukset ja matkailijoiden terveysneuvonta.

Terveydenhoitajat antavat yksilö- ja ryhmäohjausta. Ryhmätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan esimerkiksi painonhallintaan.

Naisten terveystarkastukset

Naisten terveystarkastuksen tavoitteena on rintasyövän, diabeteksen ja kohdunkaulan syövän ennaltaehkäisy. Tarkastus sisältää ohjauksen rintojen omatoimiseen tutkimiseen, diabetesriskin arvioinnin ja kohdunkaulan irtosolunäytteen (papan) sekä asiakkaalla on mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa naisen terveyteen liittyvistä asioista. Kutsuohjelmasta vastaa Suomen Syöpäyhdistys. Tarkastukseen kutsutut naiset saavat kirjeessä valmiin ajan. Ajan voi perua tai vaihtaa ottamalla yhteyttä neuvolaan puh.044 3205 095, puhelintunnilla klo 12 – 13. Suomen syöpäyhdistys tutkii kohdunkaulan näytteet ja lähettää vastauksen asiakkaalle kirjeellä kotiin noin kolmen kuukauden sisällä tarkastuksesta. Suomen Syöpäyhdistyksen patologian laboratorio p. 08 562 5223 (papa-näytevastaukset). Kutsut lähetetään naisille viiden vuoden välein.

Rintasyöpäseulonta (mammografia)

Rintasyöpäseulonta toteutetaan kahden vuoden välein 50-69 -vuotiaille naisille. Terveystalo lähettää seulontaan tuleville kutsun, josta ilmenee tutkimusaika. Vastaus tutkimuksesta tulee asiakkaalle itselleen.

Työttömien terveystarkastus

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastukseen kuuluu muun muassa laboratoriokokeet, pituuden, painon ja verenpaineen mittaaminen, rokotusasiat sekä diabeteksen riskitesti. Tarkastuksessa tehdään myös elämäntapahaastattelu. Tarvittaessa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva asiakas ohjataan maksuttomaan lääkärikäyntiin.

Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta.
Asiakas voi varata myös itse ajan terveystarkastukseen maanantai – perjantai, kello 11. -12.

Työttömien terveystarkastus
Sairaanhoitaja Saara Hänninen  ma – ke klo 11 – 12 p. 050 476 3791

Sepelvaltimopotilaiden ensitietopäivät (SINFO) 2020

Sydämen vajaatoiminta ensitietopäivät (VINFO) 2020

http://www.sydanliitto.fi/

http://www.diabetes.fi/

http://www.kaypahoito.fi/

Sähköinen resepti eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Resepti ja sen toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta. Potilas voi tarkastella lääkemääräyksiään omakanta-palvelussa, josta voi myös tulostaa yhteenvedon lääkemääräyksistä.

Asiakkaalla on edelleen oikeus valita käyttöönsä paperiresepti, mutta 1.11.2015 lähtien pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (PKV-lääkkeet) ja huumaavien lääkeaineiden reseptit voidaan tehdä vain sähköisesti. Lääkemääräyslain mukaan 1.1.2017 lähtien kaikki lääkemääräykset tulee tehdä sähköisesti. 1.11.2015 lähtien omakantaan tulee mahdollisuus kieltää haluamiensa lääkemääräysten näkyminen terveydenhuollossa. Kieltoa tehtäessä on syytä huomioida, että kielto voi vaikeuttaa hoidon antamista esimerkiksi hätätilanteessa.

Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä omakannan kautta, terveysasemalla tai apteekissa. Apteekki välittää uusimispyyntöjä perien tästä palvelumaksun. Omakanta-palvelussa on mahdollisuus tehdä uusimispyyntö lääkkeistä. Uusimispyynnön lähettäminen tätä kautta on helppoa. Uusimispyyntöä lähetettäessä on tärkeää valita vastaanottavaksi yksiköksi oma hoitava terveysasema, käytännössä Lumijoen terveysasema. Uudistamispyyntöjen käsittelyaika on 8 vuorokautta.

Lumijoen lääkäri-chat on käytettävissä viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Palvelu on kuntalaisille maksuton.

Palvelu sopii akuuttien, mutta ei kriittisten asioiden hoitoon. Lääkäri-chatissa saat tarpeen mukaan jatkohoito-ohjeet, sähköisen reseptin tai lähetteen tarkempiin tutkimuksiin. Palvelun kautta ei voi kuitenkaan määrätä voimakkaita kipulääkkeitä, rauhoittavia tai unilääkkeitä. Vakavien oireiden, kuten rintakivun tai hengenahdistuksen kanssa on hakeuduttava aina perinteiselle lääkärinvastaanotolle.

Ohjeet Lääkäri-chatin käyttöön:

Palvelun käyttöönotto edellyttää ensimmäisellä kerralla käyntiä terveysasemalla, jotta sinut saadaan liitettyä palveluun. Tämän jälkeen toimenpidettä ei tarvitse toistaa.  Varaa aika puhelinpalvelusta puh.030 633 9512

Terveysasemalla käynnin ja palveluun liittymisen jälkeen:

Kuulovammaiset

Päivystysavun kansallisen kuulovammaisten tekstipalvelun verkko-osoite on www.116117.fi
Kuulovammaisten tekstipalvelun koko suomeen tuottaa HUS Uudenmaan Päivystysapu.
Kansallisen kuulovammaisten tekstipalvelun lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asukkaita palvelee Päivystysapu chat, joka löytyy osoitteesta www.etapalvelut.fi/pohjoispohjanmaanpaivystysapu
Päivystysapu chatin välityksellä on mahdollista lähettää ammattilaiselle myös valokuvia, mikä helpottaa mm. haavojen ja iho-oireiden arviointia etänä.

Lumijoen terveysaseman toimintaan liittyviä linkkejä:


Reseptien uusiminen/omakanta

Lisätietoja potilastiedon arkistosta

Lumijoella terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Hyödyllisiä linkkejä:
Hätänumero 112 (toimintaohje)
Valtakunnallinen kriisipuhelin
Chatilla joustavasti yhteys lääkäriin 24/7
Punkkiklinikka

APUVÄLINELAINAUS REHAPOLIKSESTA

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut toimvat alueellisesti. Apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen.

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa.

Kuntoutukseen sisältyy

 • kuntoutusneuvontaa
 • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
 • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa
 • kuntoutusjaksoja
 • apuvälinepalveluita
 • sopeutumisvalmennusta ja
 • kuntoutusohjausta.

Terveydenhuolto toimii kuntoutuksessa yhteistyössä sosiaalihuollon, työvoimatoimiston, koulujen, kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Kunnissa yhteistyötä koordinoi kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä.

Vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta lisää tietoa Kelan verkkopalvelussa: Lääkinnällistä kuntoutusta vaikeavammaisille

Lumijoen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Lääkinnälliset kuntoutukset hankitaan ostopalveluina:

– Fysioterapia, Mehiläinen terveyspalvelut Oy, ma ja ke p. 050 530 4443
– Puheterapia, Terapiamerkurius Oy, p. 040 165 0145                                       
– Toimintaterapia, Coronaria Terameri Oy, p. 040 658 5564

Terapeutien arviokäynneille tarvitaan lääkärin lähete.

Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava psykoterapia, puheterapia, fysioterapia, toiminta- ym. terapia
– asiakasmaksu aikuisten fysioterapiasta 11,40 euroa/hoitokerta

Alle 18-vuotiaille annetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ei maksuja peritä (psyko-, puhe-, fysio- toiminta- ja musiikkiterapia ym).

RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUS

Rintamaveteraanitunnuksen omaavat veteraanit ovat oikeutettuja saamaan vuosittain valtion kustantamana veteraanikuntoutuksena avohoidossa tapahtuvaa kuntoutusta (fysioterapia, hieronta, jalkahoito), laitoskuntoutusta tai vaihtoehtoisesti ohjattua kotikuntoutusta yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
Veteraanikuntoutus on veteraanitunnuksen omaaville veteraaneille maksuton palvelu.
Hakemuslomakkeen voit tulosta tästä linkistä.

Yhteyshenkilöt:

Lääkinnällinen kuntoutus
Palveluesimies
Paula Oravainen
040 081 0910

Rintamaveteraanikuntoutus
Hyvinvointipäällikkö
Kirsti Rahkola
040 823 2190

Laboratorio

Limingan laboratoriossa on käytössä internet-ajanvaraus ja keskitetty puhelinnumero

Laboratoriopalveluista vastaa Nordlab (Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä).

NordLab on ottanut käyttöön internet ajanvarauksen lisäksi keskitetyn ajanvarauspuhelinnumeron p. 0206 19 80 19. Ajanvaraus tulee tehdä ensisijaisesti internetistä osoitteesta www.nordlab.fi.
Nettiajanvarauspalvelu on asiakkaille maksuton.

Puhelinajanvarauspalvelu palvelee arkisin klo 7-18.
Ajanvarausnumeroon soittaminen maksaa normaalin matkapuhelu- tai paikallispuhelumaksun verran.

Varatessasi aikaa internetistä, valitse alueeksi Pohjois-Pohjanmaa. Voit varata Oulun alueelta haluamasi laboratorion. Palveluvalikosta kohdat 2. sydänfilmi (EKG) ja 4. spirometria, EKG:t otetaan Lumijoella.

Lisätietoja: Lisätietoja laboratorioajanvarauksesta www.nordlab.fi.

Laboratorion vastausten kyselyt Lumijoen terveysasemalta kello 11 – 16.00, p. 030 6339 512.

Röntgen, Limingan terveyskeskus

Kuvaukset arkisin ma, ke ja to klo 8 – 15.30
                            ti                  klo 9 – 15.30
                            pe                klo 8 – 13.00

Tutkimukset vain lääkärin lähetteellä.
Röntgenkuvauksen ajanvaraus Lumijoen terveysasemalta klo 13. –  15, p. 030 6339 512

TIEDOTTEET

Jos sinulla on hengitystietulehdusoireet tai epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Oireiden perusteella koronavirusinfektiota ei voida todeta tai poissulkea, mutta ei myöskään erottaa tavallisesta flunssasta.

Koronavirusinfektion epäilyssä on tärkeää olla ensin puhelimitse yhteydessä, virka-aikana terveysasemalle (030 633 9512) tai muulloin yhteyspäivystyksen terveysneuvontaan (08 -315 2655). Ennen yhteydenottoa voit tehdä Korona oirearvionkyselyn verkossa omaolo.fi palvelussa.

Jos sinulla on flunssan oireita ja aika terveyskeskukseen

Flunssaoireisena ei saa tulla ns. kiireettömälle ajalle, ota yhteyttä ja peru/siirrä aikasi. Asiasi voidaan hoitaa mahdollisesti jo puhelimessa. Jos olet karanteenissa ja oireeton, voit tulla vastaanotolle karanteeniajan päätyttyä.

Jos joudut tulemaan flunssaoireisena terveyskeskukseen, on tärkeää olla ensin puhelimitse yhteydessä.

www.terveyskyla.fi/koronabotti

www.ppshp.fi/pth/kuntalaiset
www.hyvinvointipolku.fi
www.omaterveyteni.fi
www.paihdeneuvonta.fi

THL: neuvoja päihteidenkäyttäjille koronaepidemian aikana

Tietoa koronaepidemiaan liittyvistä toimenpiteistä

Suojaudu koronavirukselta

 • Noudata hyvää käsihygieniaa.
 • Aivasta oikein: aivasta aina nenäliinaan tai hihaasi, älä koskaan käsiisi.
 • Vähennä lähikontakteja: liikkuessasi ulkona pidä 1-2 metrin etäisyys muihin ihmisiin, älä kättele, tee mahdollisuuksien mukaan etätöitä.
 • Käytä kasvomaskia julkisessa liikenteessä ja tilanteissa, joissa et voi pitää etäisyyttä muihin ihmisiin.

Lue lisää

Epäiletkö saaneesi koronavirustartunnan?

Oireiden perusteella koronavirusinfektiota ei voida todeta tai poissulkea, mutta ei myöskään erottaa tavallisesta flunssasta. Mikäli sinulla on flunssan oireita, hakeudu aina koronatestiin. Odota testin tuloksia karanteeninomaisissa oloissa.

Jos oireesi ovat lieviä

Jos oireesi ovat lieviä, etkä tarvitse ammattilaisen arviota voinnistasi,

Sähköisiä työkaluja korona-infektiotartunnan arviointiin

Lisätietoa koronaan liittyvistä toimenpiteistä

Ennen omaan terveyskeskukseen tai päivystyksen neuvontanumeroon soittamista voit selvittää koronavirustartunnan todennäköisyyttä Terveyskylän koronabotilla tai tehdä Omaolo-palvelun koronavirusoirearvion. Terveyskylän koronabotista saat myös psyykkistä tukea lievittämään koronaviruksen aiheuttamaa huolta.

Koronabotti Terveyskylä.fi-sivustolla​ 
Omaolo.fi 

Myös Mielenterveystalo tarjoaa tukea koronavirukseen liittyvän huoleen ja epävarmuuteen:
Mielenterveystalo.fi​ 

Ammattilaisten tuottamaan tietoa infektiotaudeista ja niiden ehkäisystä:
Infektiotalo.fi 

​Valtakunnallinen neuvontapuhelin

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.​