Käsien kuva

Neuvola

Neuvolapalveluita saavat raskaana olevat naiset, lasta odottavat perheet ja alle kouluikäiset lapset sekä heidän perheensä.

Neuvolatoimintaan sisältyvät:
– sikiön terveen kasvun ja kehityksen sekä raskaana olevan ja 
   synnyttäneen naisen 
  terveyden seuranta ja edistäminen
– lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja 
  seuranta
– lapsen suun terveydentilan seuranta
– vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen
– lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen 
   elintapojen     
   terveellisyyden edistäminen
– lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen 
  tunnistaminen sekä lapsen ja perheen tukeminen ja tutkimuksiin ja 
   hoitoon ohjaaminen.

Neuvola toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, erikoisairaanhoidosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Ajanvaraus ja puhelinkysely ma – pe klo 12-13

Äitiys- ja lastenneuvolan lääkäripäivä torstaisin 2x/kk

Lastenneuvolan terveydenhoitajat
Anu Laitila-Jyllilä, p. 044 320 5095, klo 12-13

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitaja
Anu Laitila-Jyllilä, p. 044 320 5095, klo 12-13

Hyödyllisiä linkkejä: 

Raskauden normaali kulku
Synnytys
Imetys
Parisuhteen roolikartta
Vanhemmuuden roolikartta
MLL
Raskaus ja lentäminen
Meille tulee vauva- opas
Kasvunkumppanit
Kelan etuudet lapsiperheille
Kansallinen rokotusohjelma
Neuvokas perhe

KASVATUS- JA PERHENEUVOLA

Kasvatus- ja perheneuvola palvelee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai perhetyöntekijän lähetteellä lumijokisia lapsiperheitä, joissa on 0-18-vuotiaita lapsia. Perheneuvolasta saa apua ja tukea lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kasvatus- ja perheneuvolan ajanvarauksen numero 050 312 5633