Jalat ruohikolla

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYSSPALVELUT

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy. 

Psykiatrinen sairaanhoitajan puhelinpäivystys: ma-pe klo 8-9
Eija Mäntyvaara p. 040 486 6297

Psykiatrin konsultaatio on terveysasemalla, ajanvaraukset Lumijoen psykiatrisen sairaanhoitajan kautta käynnin yhteydessä.

PÄIHDEPALVELUT

Päihdehuollon palveluilla annetaan apua riippuvuuksista aiheutuviin ongelmiin. Tällaisia riippuvuuksia ovat alkoholi, huumeet, peliongelmat ja lääkeriippuvuus. Päihdehuollon palveluilla annetaan apua päihdeongelmaisille ja heidän omaisilleen.
 
Lumijoen kunnalla on ostopalvelusopimus Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa.
 
Hoitoon hakeudutaan A-klinikan oman päivystyksen kautta. Päivystys maanantaista perjantaihin kello 9- 11.00 puh. 044 439 3786. Ajanvarausta ei päivystykseen ole.

Yhteystiedot:
Langin keskus
A-Klinikka
Brahenkatu 10
92100 Raahe

Katkaisuhoito järjestetään Limingan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Katkaisuhoitoon hakeudutaan terveysaseman lääkärin lähetteellä.

Raskaus ja päihteet