tukka tuulessa

Hammashuolto

Suun terveydenhuolto tuottaa suun terveyttä edistäviä, korjaavia ja kuntouttavia hammashuollon palveluita.

Suun ja hampaiston terveys ja toimintakyky heijastuu ihmisen koko terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvä henkilökohtainen itsehoito ehkäisee monia hammas- ja suusairauksia.

Hammashoitoon terveyskeskuksessa ovat oikeutettuja kaikki ikäryhmät. Särkytapaukset hoidamme lääkäripäivinä samana päivänä.

Hammaslääkärin vastaanotto toimii Lumijoen hammashoitolassa maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Peruskoulun lopettaneet ja muut aikuiset huolehtivat itse ajanvarauksesta. Peruskoululaisten ajat postitetaan kotiin. Hoito- ja tarkastusvälit suunnitellaan jokaiselle tarkastuksen perusteella yksilöllisesti.

Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta 9 §:ssä säädetyt maksut peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä.Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta perittävät maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.

Suun terveydehuollon maksuttomat palvelut
-alle 18-vuotiaat
-henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintama-palvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistuslain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä
HUOM! Koska kysymyksessä on maksuton hoito, ei tältä käynniltä peritä myöskään käyntimaksua.

Peruuttamattomasta hammashoitoajasta peritään yli 15-vuotiailta 50,80 €. Aika täytyy perua viimeistään edellisenä päivänä hammashoitolan aukioloaikana.

Palveluntuottajana toimii Suomen Terveystalo Oy. Hammaslääkärinä toimii Jussi Kokkonen. Hammashoitajan tehtäviä hoitaa Minna Saastamoinen ja suuhygienistin tehtäviä Päivi Koskelo.

Hoitoonpääsy
Kiireettömissä tapauksissa hammaslääkärille saa ajan kahden viikon sisällä ja suuhygienistille kolmen viikon sisällä, kiireellisissä tapauksissa saman päivän aikana. (päivitetty 14.5.2020)