kynä ja kukkia

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi tueksi. Toimeentulotuen tarkoituksena on edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä, jonka omat tulot ja varat eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeentuloon.

Toimeentulotuki voi koostua perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Ensisijaisesti asiakas hakee etuudet Kelalta. Etuuksia ovat esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva ja opintotuki.

Hae perustoimeentulotuki Kelalta 1.1.2017 alkaen. http://www.kela.fi/toimeentulotuki

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys toimii Oulun Seudun yhteispäivystyksessä numerossa 112.

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Sosiaalityöntekijä
Satu Kinnunen
Puhelintunti arkisin  klo 10. – 11.00
044 041 8765
satu.kinnunen(at)pohde.fi