iso ja pieni käsi

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on kehittää toimintaan osallistuvien työelämä- ja koulutusvalmiuksia sekä parantaa asiakkaan mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille, tukea tämän elämänhallintataitoja sekä opastaa mm. ammatillisen kuntoutuksen asioissa. Kuntouttavan työtoiminnan jakso voi kestää 3 kk – 24 kk asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa asiakkaaksi määritellään työtön henkilö, joka saa työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Laki velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot yhteistyöhön kullekin asiakkaalle sopivan suunnitelman ja palvelukokonaisuuden laatimiseksi. Lisäksi laki velvoittaa kunnat järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttömille oleville työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille.

Sosiaalityöntekijälle kuuluu pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmat yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa, työkohteiden hankkiminen kunnan yksiköistä sekä kolmannelta sektorilta, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työ/toimintakyvyn seuranta ja osallistuminen eläkeselvittelyihin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset apua työhön, koulutukseen, työharjoitteluun, kuntoutukseen yms. liittyen.

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Vs.sosiaalityöntekijä
Tiina Gilden
Puhelintunti arkisin  klo 10. – 11.00
044 041 8765
tiina.gilden(at)lumijoki.fi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Eija Tuomi, p. 050 531 5674

Lumijobi ma-pe klo 9-13

Linkit:
Työpaja Lumijobin facebook-sivut