SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES

Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies auttaa ja neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita palveluita ja etuuksia koskevissa kysymyksissä. Sosiaaliasiamieheltä voi kysyä neuvoja esimerkiksi sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemiseen, mikäli asiakas kokee saaneensa huonoa kohtelua tai päätös ei ole lain hengen mukainen. 
Asiamies ei itse tee päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä. 
Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan vuoden 2001 alusta.


Vastaanotto on ajanvarauksella.


Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot:

Kati Koivunen, p.044 703 4116

Käyntiosoite: Torikatu 21 Oulu, postiosoite: PL 37, 90015 Oulun kaupunki, sähköposti: kati.koivunen@ouka.fi

Toimialue: Hailuodon, Limingan , Lumijoen ja Tyrnävän kuntien sosiaali- ja potilasasimies.