PERHETYÖ

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.  Perhetyö on sosiaaliohjausta jolla tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan perheen toimintakykyä, vuorovaikutustaitoja, ohjataan kodin, arjen ja arkirutiinien hallintaa ja tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajenemista. Perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista palvelua.

Palvelusta vastaa

sosiaaliohjaaja
Sanna Vähätiitto
040 531 0239

sanna.vahatiitto(at)lumijoki.fi


sosiaalityöntekijä                                            
                                              
044 0418765 klo 10 – 11 

LASTENSUOJELUN PERHETYÖ

Lastensuojelun perhetyö on avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukitoimesta päätöksen.

Perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa tehostettua tukea. Perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa silloin kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja perheen kanssa.

Palvelusta vastaa

sosiaalityöntekijä

p. 044 041 8765, klo 10 – 11