LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISKRITEERIT

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

Lapsiperheella on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista näiden syiden vuoksi: sairaus, synnytys, vamma tai erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä asiakasmaksulain 3 §:n mukaan kunnan päättämä kohtuullinen maksu tai maksu voidaan jättää perimättä asiakasmaksulain 11 §:n mukaan.

  • käynti alle 2 tuntia 12 €
  • käynti 2 – 5 tuntia 20 €
  • käynti yli 5 tuntia 30 €

Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa, mitkä voivat liittyä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon tai kasvatukseen tai asiointiin. Kotipalvelua ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, pelkkään siivouksen tarpeeseen tai pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon.

VARHAISEN TUEN PERHETYÖ

Lapsiperheiden elämässä tulee vastaan monenlaisia tilanteita ja kriisejä, jossa tarvitaan ulkopuolista tukea. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyössä tehdään yhteistyötä tarvittaessa koko perheen kanssa. Perhetyö on asiakkaan tarpeista lähtevä apu, jonka tarkoituksena on vahvistaa perheen omia voimavaroja. Työskentely on arjen haasteiden yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua sekä arjen hallintaa tukevaa ohjausta ja neuvontaa.

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelua, joka ei vaadi sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta. Työskentely on lyhytaikaista (1-5) krt ja voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, puhelimitse, etäyhteyksillä tai työntekijän toimistolla. Palveluun voit hakeutua ottamalla yhtyttä suoraan sosiaaliohjaajaan tai neuvolan ja päivähoidon kautta.

Sosiaaliohjaaja

Sanna Vähätiitto

p. 040 531 0239