kirja kivellä

Ennaltaehkäisevä perhetyö/ neuvolaperhetyö

Ennaltaehkäisevä perhetyö on kotona tehtävää työtä. Sen tarkoituksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla sen omia voimavaroja. Työtä tehdään yhteistyössä muiden perhettä tukevien tahojen kanssa.

Ennaltaehkäisevä perhetyö on tarkoitettu lapsiperheille, jotka kokevat voimavaransa riittämättömiksi ja tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymiseen, esimerkiksi:

  • perheen muutostilanteet (erityislapsi, avioero, sairaus, vammautuminen, kuolema)
  • vauvaperheen arkeen liittyvät haasteet (itkuinen vauva, uniongelmat, epävarmuus, monikkoperheet)
  • raskauteen liittyvät vaikeudet (komplikaatiot, synnytyksen jälkeinen masennus)
  • lastenkasvatuksen tukeminen (rajat, yhteiset pelisäännöt)
  • vuorovaikutuksen tukeminen (lapsi ja vanhempi, perhe ja lapsi)

Ennaltaehkäisevä perhetyö on maksuton sosiaalipalvelu.

Palvelusta vastaa         
                                                           
Satu Kinnunen                                                         
044-0418765 klo 10 – 11                                      
satu.kinnunen@pohde.fi