lapsia piirtämässä

Sosiaalipalvelut

Lumijoen kunnan sosiaalipalvelujen perustehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen asiakaslähtöisesti yhteistyössä palveluntuottajana toimivan Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. 

Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeisiin

 • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
 • taloudellisen tuen tarpeeseen
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
 • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
 • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
 • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
 • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
 • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi.

Palvelujen tarve arvioidaan tekemällä sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat

 • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Perhetyö
 • Kotipalvelu ja kotihoito
 • Omaishoidon tuki
 • Asumispalvelut
 • Laitoshoito
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta

Palvelusta vastaa
sosiaalityöntekijä
Satu Kinnunen                                                 
044-0418765 klo 10 – 11
satu.kinnunen(at)pohde.fi                         

Sosiaali- ja kriisipäivystys

yleinen hätänumero 112

Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa ympäri vuorokauden kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtäviä ovat mm.

 • äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet
 • lähisuhdeväkivaltatilanteet
 • lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa
 • alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
 • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
 • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11 §)
 • muut sosiaalisen hädän tilanteet