kirkkosilta

OMAISHOITO

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tukea voidaan myöntää rahallisena hoitopalkkiona. Palveluiden taso ja määrä on kunnan päätettävissä. Omaishoidontuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Kotona tapahtuva hoito on vaihtoehto laitoshoidolle. Päätöksen omaishoidontuesta tekee hyvinvointipäällikkö perusturvalautakunnan asettamien kriteerien perusteella.

Linkit:

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Omaishoidontuen hakemuslomake voidaan tulostaa tästä linkistä.

Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta. Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan kotona. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.

Palvelusta vastaa

Eija Tuomi

palveluvastaava

p. 040 487 4437